Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 23 januari 2007

Heibel binnen het VB!

Jurgen Verstrepen legde de persstop naast zich neer en sneerde naar Marie-Rose Morel dat ze "op de verkeerde mensen schoot en het rechtse front torpedeerde". Hij beschuldigde haar ook klikklare onzin uit te kramen. Hij stelde dat Gerolf Annemans, Philip Dewinter, Bruno Valkeniers, Anke Van dermeersch en hijzelf momenteel werken aan een verbreding van de partij. Maar hij zei ook dat "Morel en Vanhecke één geheel vormen". Tussen Verstrepen en Vanhecke zou er een stevige koelte zijn ontstaan toen Jurgen vorige week prompt werd teruggefloten. Morel zou dan ook de absolute steun krijgen van Vanhecke. Verstrepen weet dat hij onder vuur ligt, maar weigert te zwijgen.