Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 14 januari 2007

Jurgen Verstrepen op de wip ?

*


Sinds enige tijd begint het Vlaams belang- front barsten te vertonen .
In hun onvermoeibare drang om Vlaanderen verder te verdelen
zijn ze nu ook aan het selecteren geslagen binnen de partij zelf .
Ditmaal is "Mediabrein" Jurgen Verstrepen kop van jut .
Deze mail die op 10 jan,nuari 2007 werd verstuurd naar alle leden van de VB-partijraad komt van patrik faveere , Stichterslid VNP en VB .
---------------------
From: patrik faveere
To: staf Neel ; Ortwin Depoortere ; Nancy Caslo ; Marleen GOVAERTS ; Luk Sevenhans ; Koen Bultinck ; jaak vandenbroeck ; HAGEN goyvaerts ; Guy Dhaeseleer ; Frieda Van Themsche ; Filip Deman ; bart Laeremans ; Alexandra Colen ; guido tastenhoye
Sent: Wednesday, January 10, 2007 8:01 PM
Subject: Fw: Is Frank Van Hecke een enggeestige oelewapper?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Partijraadslid,
Frank Van Hecke diende klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht tegen Rudy Demotte omdat deze minister het nodig vond om een Engelstalige label te gebruiken in een anti-rookcampagne van de regering.
Frank wil hiermee de nefaste invloed van het overmatig gebruik van Engels bestrijden zoals zeer duidelijk in een van de grondbeginselen van het VB genoteerd staat.
Zoals u reeds weet zijn de nationalisten die dit grondbeginsel toepassen volgens Jurgen Verstrepen "enggeestige oelewappers".
Zo vond JV het nodig om een VB-raadslid van Merchtem belachelijk te maken op zijn webwerf omdat deze man het nodig vond - en terecht!- om te protesteren omdat zijn dorp het nodig vond om vooral Engelse en Amerikaanse kerstliederen te spelen op de telefoonwachtlijst.
JV vond het nodig om smalend te vragen of deze man misschien te veel GLUHWEIN of JENEVER gedronken had? Dat is hoe goedmenende VB-leden worden behandeld.
Ik heb nu vergeefs gewacht op een dergelijke reactie van JV op de klacht die Frank ingediend heeft. Maar daar is niets van gekomen en JV is zeer stilletjes gebleven. Ik vraag mij wel af waarom?
JV onderschrijft het grondbeginsel over het Nederlands niet en probeert iedereen -uitgenomen FRANK (twee maten = twee gewichten) belachelijk te maken die zuiver Nederlands bevordert. Amerika ligt JV nader aan het hart dan Vlaanderen en is in feite een Amerikaanse nationalist . Die horen niet thuis in het VB!
Ik verzoek u dan ook vriendelijk om tijdens de partijraad over het goedkeuren van de kandidatuur van JV op onze lijsten de gelegenheid niet te laten voorbijgaan en JV van onze lijsten te laten schrappen.
JV verkondigt ook dat Filip Dewinter aan hem de belofte gemaakt heeft om alle extremisten van welke aard ook uit de partij te zullen zetten. Ook taalextremisten dus? Maar spijtig genoeg voor JV en FDW moet zo een besluit door de partijraad genomen worden en kunnen zij slechts zo een voorstel maken. FDW is niet het hoogste gezag in de partij!
Ik heb de biografie van Karel Dillen door Erik Verstraete nog eens grondig gelezen.
Uit de verschillende uitspraken van Karel kom ik tot het besluit dat onze ere-voozitter een extremist is op verscheidene gebieden.
En hij roept zelfs de nationalisten op om op geen enkel vlak toegevingen te maken en dit talloze keren.
Dat is extremisme en ik ben er trots op dat ik samen met Karel opgetrokken ben bij de VNP omdat hij mijn nationalistische overtuiging kon verwoorden zoals ik het zelf ook zag. En de mensen die mij kennen zullen ervan kunnen getuigen dat ik inderdaad ook een taalextremist ben.
Gaat JV nu ook de uitsluiting vragen van Karel Dillen en gaat Filip Dewinter de eerste stap zetten in de partijraad om dit te verwezenlijken?
Het is duidelijk dat JV niet op onze lijsten thuishoort en ik verzoek u om op de volgende partijraad uw verantwoordelijkheid op te nemen en de profiteur, die teert op het idealistische werk van onze basismilitanten, aan te klagen en instede ervan om Karel Dillen eruit te zetten.
dit lot door JV te laten ondergaan.
De moed om voor uw overtuiging uit te komen past elk partijraadslid.
Wij hebben in de partijraad - het hoogste gezag in de partij - onafhankelijke mensen met moed nodig en geen ja-knikkers zoals in de andere partijen.
Patrik FAVEERE
Stichterslid VNP en VB

----------------------------------------------------------------------------------------------
Een Vlaams Belang mandataris onder username "Blauwvoet " zegt het zo op Politicsinfo.net , de open riool van Vlaanderen :


Geplaatst: Zo 14 Jan 2007, 13:23 | Onderwerp: Reageer met quote Naar boven


quote:
Originally posted by Blauwvoet
Nooit in de geschiedenis heeft een Vlaamsnationale partij zo dicht bij haar eerste doel ,nl. zelfbestuur , gestaan als vandaag.
Uitgerekend op zo'n moment voelen sommigen zich geroepen om verdeeldheid te zaaien.
Hun argumenten zijn niet uit de lucht gegrepen. Dat klopt.
Ook ik heb mijn bedenkingen bij sommige daden en uitlatingen van Verstrepen.
Verstrepen is echter het VB niet.
Eendracht maakt macht. Verdeeldheid in de gelederen kunnen we missen als de pest.
We mogen onze politiek correcte tegenstanders dat plezier niet gunnen.
Laten we onze energie gebruiken om de verantwoordelijke politici buiten de partij aan te vallen i.p.v. publiek het proces te maken van sommige mandatarissen .
Elke stem telt.
Ook de stemmen die Verstrepen oplevert.

We komen geen stap verder op die manier. Integendeel.
Verstrepen schrijft tenslotte het partijprogramma niet hé !
Vuile was dient bovendien niet uitgestald te worden !


De posting spreekt voor zich .....