Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 22 januari 2007

Morel vs Dewinter
De ‘overwinningsnederlaag' van de gemeenteraadsverkiezingen zitten het VB echt niet mee. In Het Laatste Nieuws. richt freule Marie Rose Morel haar zwaar geschut op Philip Dewinter. Zij zou het een enorme stommiteit vinden van de partij een hardere koers te gaan varen. Zij wil zich ook niet laten behandelen als een "poppemie" waarmee men op de lijst naar goeddunken kan schuiven. Dat Dewinter Jean-Marie Dedecker de kop van de senaatslijst heeft aangeboden, zit haar zeer hoog. Morel vindt ook dat het VB zich moet openstellen voor de "goedmenende immigrant". "Nieuwkomers die vooruit willen in Vlaanderen... moeten weten dat het Vlaams belang hun belangen beter dient".
Nog Volgens Morel is de geldingsdrang van Dewinter nooit zo groot geweest als nu en wordt hij daarin gevolgd door Gerolf Annemans. Maar volgens Morel komt er heel wat sleet op de formule Dewinter. "Sloganesk en macho gedoe" hoeven niet langer voor haar. Dewinter noemt Morel "ne vent zijn in vrouwenklederen"
(bron : blokwatch )