Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 26 januari 2007

Naar een vakbond van het Vlaams Belang?

Het Vlaams Belang opende een juridische veldtocht tegen het ACV en het ABVV. Aanleiding is het schrappen van het vakbondslidmaatschap van 211 VB-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. De anti-vakbondspartij VB verzet zich tegen het feit dat de vakbonden zich verzetten tegen militanten van een partij die zich steevast afzet tegen ACV en ABVV, en tegen de vakbonden in het algemeen.

Het is bizar dat het VB protesteert tegen het feit dat haar militanten uit de vakbond worden gezet. We moeten ons immers de vraag stellen wat militanten van een anti-vakbondspartij bij de vakbonden te zoeken hebben. Het VB stelde naar aanleiding van haar economisch congres eind 2005: “In tegenstelling tot de traditionele vakbonden, vindt het Vlaams Belang met zijn programma wel aansluiting bij de verzuchtingen van de arbeiders.” Waarom wil het dan dat haar militanten lid kunnen blijven van die traditionele vakbonden? Waarom roept het niet op om de logische conclusies te trekken uit de partijstandpunten en de vakbonden te verlaten?

Het VB stelde op haar economisch congres: “Is ook de vraag niet aan de orde naar de rol van de vakbonden in de samenleving in het algemeen en in de Vlaamse economie in het bijzonder? Zijn de vakbonden geen bijzonder unitaire instelling en is vooral de socialistische vakbond niet sterk gebaseerd op de erg étatistische ingerichte samenleving in het zuiden van het land?” Als we zoiets lezen, is volgens ons volgende vraag aan de orde: hoe kan een rechtgeaarde VB-militant zijn of haar partijpolitieke opvattingen koppelen aan een lidmaatschap van ABVV of ACV?

Het VB klaagt dat de vakbonden “geen verantwoording moeten afleggen voor hun acties of uitgaven.” Blijkbaar wil het VB zelf ook iets te zeggen hebben over de rol van de vakbonden, en wil het dat niet overlaten aan de leden en militanten van de vakbonden. Neen, het VB wil rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, zodat deze aan slagkracht moeten inboeten. Om het nog duidelijker te stellen, voegt de partij er aan toe dat de boekhouding (en dus ook de stakingskas) openbaar moet worden gemaakt.

In de jaren 1980 klonk het nog “Werken baat, staken schaadt”. In de beweging tegen het Generatiepact stelden verschillende VB’ers dat er maatregelen moesten worden genomen tegen stakersposten. De eisen van die beweging zelf werden aan de kant geschoven en het VB meende dat het Generatiepact niet ver genoeg ging in haar aanvallen op het brugpensioen. En dan zou deze partij beweren dat het opkomt voor de belangen van de arbeiders?

Het VB (of toch delen ervan) willen zelfs Dedecker aantrekken in het VB, ook al kan Dedecker niet verdacht worden van een greintje sympathie voor de arbeiders en hun gezinnen. Dedecker staat voor een extremistisch liberalisme dat enkel oog heeft voor het patronaat. Hoe denkt het Vlaams Belang de belangen van de arbeiders te verdedigen met een dergelijk programma?

De partij begint nu een procedure tegen ACV en ABVV omdat een aantal leden werden uitgesloten uit die organisaties wegens kandidaat voor het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Rudy De Leeuw (ABVV) stelde evenwel terecht: "Het recht van vrije vereniging laat ons perfect toe te beslissen wie we willen als lid".

Waarom zouden we toelaten dat het VB als anti-vakbondspartij zou mogen beslissen over het beleid van de vakbonden en over wie er al dan niet lid kan zijn van de vakbond?

VB-vakbond: Eigen patroon eerst?

Het VB lanceert momenteel het idee om te werken aan een eigen vakbond. Naar eigen zeggen wil de partij een “partij-onafhankelijke” “vakbond” opzetten. Marie-Rose Morel zou daar als dochter van een voormalig zakenman, het initiatief toe nemen. Hoe het VB als partij een “partij-onafhankelijke” vakbond zou oprichten, is ons absoluut niet duidelijk. Het is een beetje alsof wij pakweg een onafhankelijke liberale gepensioneerdenclub zouden opzetten. Erg geloofwaardig zou dat niet overkomen...

Misschien kan het VB voor haar initiatief een beroep doen op haar parlementslid Freddy Van Gaever. Deze gefaalde ondernemer stelde vorig jaar in een interview: “ De vakbond heeft meer met 'gangsterisme' te maken dan met solidariteit of met het verdedigen van de arbeiders”. Toen reeds stelde Freddy dat hij een eigen “vakbond” wou opzetten die niet opkomt voor “dieven” en “profiteurs”. Wellicht wou hij dat de werknemers bij een patroonsfederatie zouden aansluiten. Die vertrekken immers van hetzelfde uitgangspunt als Van Gaever: “Er is niets eerlijker dan een vrije economie, waar iedereen vrij is, waar iedereen gelijke rechten heeft en waar de 'struggle for life' heerst tussen iedereen.”

Het VB kiest de kant van het patronaat en hoe het dat zou koppelen aan de creatie van een eigen vakbond is ons niet duidelijk. “Eigen patroon eerst” ? (bron.Blokbuster )