Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 24 januari 2007

Partijgenoten over Jurgen Verstrepen

ENKELE REACTIES OP JURGENS WEBSITE

"Jammer dat er zoveel publiciteit gegeven wordt aan wat gewoon een interne andere mening en/of aanpak had kunnen zijn. Totaal overbodig en zeer welkom voor de linkse media. Het past helemaal in 'hun complot' tegen rechts." Geplaatst door: Janice Laureyssens | 23 januari 2007 om 14:45 (Janice Laureyssens is VB-districtsraadslid in Borgerhout.)

"De vraag van Frank Vanhecke om te zwijgen over de discussies inzake de lijstvorming en de te volgen strategie is logisch. Eerst moet er binnen de partij een consensus zijn en daarna moet de partij als één blok naar buiten treden. De interne twisten, die onvermijdelijk zijn in de aanloop naar verkiezingen, in de media uitsmeren is zeer gevaarlijk voor de geloofwaardigheid van de partij. Dergelijk gekrakeel kan ons electoraal veel meer schaden dan de eventuele concurrentie van een Dedecker." Geplaatst door: Johan Daelman | 23 januari 2007 om 15:45 (Johan Daelman is VB-gemeenteraadslid in Liederke en partijraadslid.)

"Daarom benader ik altijd eerst het partijbestuur en daarna de partijraad het hoogste gezagsorgaan van de partij. Jurgen Verstrepen veegt daar zijn voeten aan en heeft een duidelijk gebrek aan discipline. En ik hoop dat het partijbestuur en de partijraad nu eindelijk eens zeggen: van die boer geen eieren!" Geplaatst door: Patrik Faveere | 23 januari 2007 om 16:58 (Patrick Faveere behoort tot de VB-pioniers.)

"Vlaamse vrienden, We kennen intussen alle standpunten, tijd om over te gaan naar de orde van de dag. Er moet een oorlog worden gewonnen, paars moet worden gesloopt!!! Laten we daarom de discussies over de te volgen strategie voor wat ze zijn en laten we beginnen met de campagne. We moeten naar buiten komen met onze thema's. (...) Het is nog een half jaar voor de verkiezingen, we kunnen ons zeker nog herpakken en een goede campagne voeren! Voor éénmaal; eendracht maakt macht!!!" Geplaatst door: jan WVL | 23 januari 2007 om 19:16

"Ik wil geen uitspraken doen over de inhoud van de zaak. Zeker niet via de weblog, ik zal dit wel intern doen. Wat ik wel wil zeggen, of je nu gelijk zou hebben of niet... daar oordeel ik niet (in het openbaar) over..., is dat je beter je mening intern ventileert dan dit in de pers te doen. Ik zou je dus willen vragen voorlopig geen publiek optreden te willen doen over deze zaak en alles wat hier mee te maken heeft. Jouw woorden kunnen ‘intern' misschien wel zinvol zijn (zoals gezegd oordeel ik daar niet publiekelijk over) maar externen, in de media zijn ze sowieso erg schadelijk voor onze partij. Met dank bij voorbaat." Geplaatst door: Pieter van Boxel | 23 januari 2007 om 19:46 (Pieter Van Boxel is VB-gemeenteraadslid in Malle en lid van de VB-regioraad Voorkempen.)