Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 20 januari 2007

Verstrepen en zijn 'clash of ideas'

Dedecker gelooft blijkbaar zelf ook niet meer zo hard in zijn kansen om tot de Vlaamse Pim Fortuyn uit te groeien. Met twee schamele zetels - eentje in de Kamer, eentje in de Senaat - stelt hij zich al tevreden. Een zeldzame bui van bescheidenheid. De kaarten liggen voor Dedecker dan ook niet ideaal. Door zijn passage bij de N-VA is zijn geloofwaardigheid zwaar aangetast. Met Dedecker werd zo zwaar de vloer aangeveegd, dat hij plots een loser was, een beeld dat zijn imago van onoverwinnelijke strijder geen deugd heeft gedaan.

Met de Lijst Dedecker erbij wordt het al zo versnipperde politieke landschap nog meer verdeeld. Vooral het Vlaams Belang houdt zijn hart vast. Want met zijn zeer populistische discours, zijn resolute pleidooi voor Vlaamse zelfstandigheid en de slogan Gezond Verstand vist Jean-Marie Dedecker in exact dezelfde vijver, op zoek naar het zogenaamde gat op rechts. De paniekerige reacties bij Vlaams Belang liegen er niet om.

"Jürgen Verstrepen, de VB'er die zo graag een keffertje wil zijn maar bij het eerste fluitje van zijn baasje telkens weer verstijft tot wat hij is: een schoothondje."

Helemaal hilarisch is het ideetje van VB-parlementslid Jürgen Verstrepen. De voormalige radiomaker wil een rechtse lijst oprichten die naast zijn eigen partij conservatieve krachten aantrekt. Blijkbaar is stemmen voor het Vlaams Belang ook volgens Verstrepen nog altijd iets waar veel mensen zich voorschamen. Met een extra-rechtse lijst wil hij - net als Dedecker - de fatsoenlijk rechtse kiezer strikken. Maar tot wanhoop van VB-voorzitter Frank Vanhecke bereikt hij er alleen maar een verdere versnippering mee. Net het tegenovergestelde van Vanheckes Forza Flandria , dat nog lang een wensdroom zal blijven.
Tenzij Dedecker toch nog het geweer van schouder verandert. Dat hij vóór 10 juni nog een kartel sluit met Vlaams Belang is nu wel zo goed als uitgesloten. Maar de uitslag van zijn eenmanspartij moet maar eventjes tegenvallen of hij gaat toch nog met het VB scheep. Zeg nooit nooit luidde gisteren Dedeckers devies. Een kniesoor die opmerkt dat hij daarmee al zijn forse verklaringen over Ik-ben-geen-VB'er-en-zal-er-nooit-één-worden in één klap teniet deed.: