Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 17 februari 2007

"Een moslim kan geen democraat zijn"

Volgens VB'er De Man is het dragen van een hoofddoek in eerste instantie 'een politiek statement' en een verwerping van de Westerse, Europese waarden. "Niet alle moslims die een hoofddoek dragen, hebben misprijzen voor onze maatschappij, maar een groot aantal wel," zei De Man. Volgens het Vilvoordse kamerlid kan een moslim geen democraat zijn omdat de minderwaardige positie van de vrouw in de Koran staat. Dat vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd zijn in het VB-partijbestuur - er zijn er nu vier op in totaal achttien partijbestuurleden - staat niet in de statuten van het VB ingeschreven, maar is wél een feit. Maar niemand die dit in De Zevende Dag opmerkte.Alsof VB'ers wél oneindig respect betonen voor de staatsstructuren
en de instellingen van de staat zoals rechtbanken.