Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 28 februari 2007

Vlaams Belang stapt naar Centrum voor Gelijke Kansen

De extreem-rechtse partij Vlaams Belang stapt naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De partij neemt het niet dat een gemeenteraadslid uit Lennik de voorbije weken tot driemaal toe erop heeft aangedrongen niet naast de verkozenen van Vlaams Belang te moeten plaatsnemen. Volgens burgemeester Willy De Waele (LVB) heeft de plaats waar iemand zit geen belang om zijn of haar gedachtegoed te verwoorden.

Motivatie
Bülent Samanli, de enige verkozene voor het kartel Groen!-sp.a, maakte er al eerder bezwaar tegen dat hij naast de twee raadsleden van Vlaams Belang moest plaatsnemen. Als motivatie stelde hij niets persoonlijks tegen zijn VB-collega's te hebben.

"Ik kan echter de logica niet begrijpen om twee fracties die rechtlijnig tegenover mekaar staan wat betreft levenshouding en maatschappelijk engagement broederlijk naast elkaar te laten zitten", luidde het toen.

Tijdens de zitting van eergisteren verzocht Samanli de burgemeester opnieuw hem elders te zetten. Die ging daar niet op in, waarop Samanli zelf op een andere plaats ging zitten.

"Belachelijkheidsgrens"
Voor senator en raadslid Joris Van Hauthem (foto) is hiermee "de grens van het belachelijke overschreden". Hij heeft het over pure discriminatie op basis van politieke en ideologische overtuiging. "Ik duld niet dat mijn collega en ikzelf worden behandeld als schurftige honden, waar men best zo ver mogelijk uit de buurt van blijft", aldus Van Hauthem.

Niets kwetsend
Burgemeester De Waele vindt de houding van Samanli ongepast, in die zin dat het voor hem niet uitmaakt waar iemand zit om zijn mening te verkondigen. "Bovendien kan zoiets beledigend zijn voor sommige collega's in de gemeenteraad", stelt hij. De burgervader voegt er nog aan toe dat de verkozenen van Vlaams Belang op geen enkel moment iets hebben gezegd of gedaan dat kwetsend is voor iemand in de gemeenteraad.

De Waele wijst er nog op dat het gemeentedecreet geen bepaling bevat die de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad de bevoegdheid geeft plaatsen toe te wijzen.

(bron HLN)