Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 21 februari 2007

Vlaams Belang steekt de oceaan over

"Wij vechten opdat het Westen kan overleven. We vechten voor ons en voor onze kinderen. Wij vechten voor Europa maar wij vechten ook voor u en voor Amerika. Daarom verdienen we jullie steun. Help ons om te overleven.''
Frank Vanhecke, voorzitter van Vlaams Belang, zal vrijdag enig gezwollen taalgebruik niet schuwen.


Die avond organiseert Vlaams Belang in Washington een receptie voor Amerikaanse rechts-conservatieven. De toonzetting van de speeches die Dewinter en Vanhecke er gaan geven, is kristalhelder. Er wordt gretig geput uit het paleoconservatieve gedachtegoed. Dat onderstreept de Europese teloorgang door de komst van islamitische immigranten.

Naast een horrorbeeld over de huidige, door islamieten overspoelde Europese samenleving, benadrukken de twee Belangleiders de doelstelling van de partij. Naast separatisme en traditionele waarden voert de partij het gevecht tegen de immigratie hoog in het vaandel.

Het VB bezoekt onder meer een aantal rechtse lobbygroepen die zich richten tegen immigratie en opkomen voor een conservatief bewind. Vrijdag bezoeken de VB'ers ook Pat Buchanan, een omstreden conservatief figuur. Buchanan geniet alvast VB-steun als hij uithaalt naar de Arabische wereld.

Het feit dat Buchanan bij verschillende presidentiële campagnes de steun kreeg van uiterst rechtse gewelddadige neo-nazi's, is voor het VB natuurlijk geen probleem. Dergelijke neo-nazi's zouden in eigen land ook het VB steunen. Buchanan stelde in 1977 dat Hitler een "individu met grote moed" was. Steun van de gewelddadige KKK (Klu Klux Klan) is dan ook geen probleem.