Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 12 maart 2007

Jurgens prijsdinkkamp


-
Afgelopen zaterdag was het weer zover , Vlaanderen mocht voor de tweede maal kennis maken met de nieuwste videocast van Jurgen Verstrepen . In deze Video neemt Jurgen het nog eens op voor de gegoede industrieel die het best nog minder belastingen zou betalen zodat een flat-tax nu echt wel het minimum is dat we voor deze mensen kunnen doen , samen met de matiging van de loonkost natuurlijk . wie deze tekorten zal mogen ophoesten vertelt Jurgen er niet bij . Al weten we donders goed dat dit gecompenseerd zal worden met een belastingverhoging bij de gewone vlaming . Tot zover de nieuwswaarde van Jurgens videodinges , in de rest van de 12 minuten durende video gaat het als vanouds over de mediarevolutie met steeds wederkerende termen als : Podcast , videocast , virtual reality , second life , You Tube enz…
Jurgen lijkt wel een overjaarse puber die net het internet ontdekt en er een ferme verslaving aan overgehouden heeft , vooral het computerspel “Second Life “ dat zich in de virtuele wereld afspeelt , lijkt zijn hartje ( en dagbesteding ) ingepalmd te hebben .
Wie jurgen wil zien of spreken doet dit dus best via de virtuele weg .

Ook over de “ media deskundigheid “ van Jurgen stellen we ons vragen .
Het valt ons op dat die zogenaamde deskundigheid niet verder reikt dan wat een doorsnee zestienjarige weet over podcast , second life en andere internetmogelijkheden .
Zo smeekt hij de kijkers om zijn laatste videocast op You Tube te plaatsen ( daar geeft ie iedereen de toestemming voor ) . Niets mis mee ware het niet dat zijn Videocast bijna drie minuten te lang is om op You Tube te kunnen plaatsen ( You Tube filmpjes mogen max. tien minuten duren ) . En waarom vraagt Verstrepen aan zijn lezers om zijn videocast op You Tube te plaatsen terwijl hij als mediadeskundige alle middelen ter beschikking heeft om dit zelf te doen ? Het amateurisme dat Jurgen aan de dag legt bij het maken van zijn videocast lijkt ons vermoeden alleen maar te sterken . Wanneer we Jurgen zo bezig zien krijgen we een opstoot aan nostalgie uit de vroege jaren ’80 waarin vrije radio’s elkaar leken te overtroeven in amateurisme . Nog het best valt Jurgens videocast te vergelijken met Marcel (prijsdinkkamp ) uit de satirische tv-serie “ Willy’s en Marjetten “ (zie foto ) .
Net zoals bij Marcel konden ook de kijkers van Jurgens eerste videocast een prijs winnen (Prijsdinkkamp !) , geen taartje deze keer maar champagne .
Het enige dat ze daarvoor moeten doen is een fout vinden (?) die Jurgen speciaal voor hen in de uitzending verwerkt heeft ! In de video zelf wordt echter met geen woord gerept over de prijskamp .
Wat in werkelijkheid gebeurde is vrij duidelijk , Verstrepen beging een fout in zijn videocast en maakte er dan maar gauw gauw een prijskamp van .
zoals het een echte Willy en Marjet beaamt laat ook Verstrepen zich volledig gaan in zieligheid en zelfmedelijden , Verstrepen vind zich het slachtoffer van alles en iedereen die een terugkeer op het grote scherm wil verhinderen of zijn podcasts aan banden legt . Het krappe stapeltje mails dat Jurgens programma genereert doet vermoeden dat amper een kat naar deze klaagzangen kijkt en hoewel de proefuitzendingen al een hele tijd voorbij zijn krijgt Jurgen met moeite 12 minuten video per week bijeen gejammerd .

Jurgens videocast online : -uitzending van 10 maart