Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 6 maart 2007

Belg Féret mag FN-logo niet gebruiken van Fransen


Het Franse Front National
(FN) van Jean-Marie Le Pen heeft, net als twee verkozenen van het Belgische FN in het Waals parlement, een kort geding aangespannen om een verbod te bekomen op het commercieel gebruik van het FN-logo door Daniel Féret, de voorzitter van het Belgische Front National Féret liet het logo bij het Merkenbureau van de Benelux registreren.

Daniel Féret liet in 2005 in eigen naam het logo registreren dat door het Belgische FN gebruikt wordt. Het gaat om een driekleurige vlam die ook door de extreem-rechtse partijen van Frankrijk een Italië gebruikt wordt.

Het Franse FN zegt dat Féret nooit toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van het logo. De partij startte een procedure die in juni van dit jaar door de rechtbank behandeld wordt. In afwachting van deze behandeling ten gronde vraagt het FN aan de rechter in kort geding Féret te verbieden het logo en de naam vande partij commercieel te gebruiken.

De Franse partij heeft in dit stadium geen bezwaar tegen het politieke gebruik van de partijnaam door de Belgische verkozenen. Maar de partij wil op geen enkele manier geassocieerd worden met het Belgische FN. Het Franse Front National vernam dat Féret, die van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken en geldverduistering wordt verdacht, onkostennota's gerechtvaardigd zou hebben met de bewering dat het om etentjes met afgevaardigden van het Franse FN ging, terwijl deze FN-leden formeel ontkennen Féret ooit ontmoet te hebben.

Ghislain Dubois, de advocaat van het Franse FN, voerde aan dat een einde moet worden gemaakt aan een verwarrende toestand, gezien Féret niet als een betrouwbare partner wordt beschouwd door het Franse FN. De advocaat van Féret, Diane Landelle, pleitte dat de twee logo's geen verwarring zaaien en dat het politieke gebruik van de partijlogo's en -naam niet gelijkgesteld kon worden met commerciële praktijken. Uitspraak volgende week. (belga)

- FN-voorzitter Daniel Féret staat terecht voor fraude
- Einde in zicht voor Front National ?

- verkiezingen Frankrijk : Le pen zwaar afgestraft
(video)
- Daniel Féret veroordeeld voor racisme: bevestiging door het Hof van Cassatie

- Oprichter Front National uit partij geknikkerd

- Daniel Féret eindelijk begonnen aan zijn werkstraf

.