Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 26 maart 2007

Gents bedrijf veroordeeld voor discriminatie bij aanwerving

De arbeidsrechtbank in Gent heeft de Gentse beveiligingsfirma Euro- Lock schuldig bevonden aan discriminatie van Murat Caliskan (foto), een sollicitant van Turkse nationaliteit. Het bedrijf moet van de rechter nu elke sollicitatie behandelen zonder onderscheid wegens nationaliteit of etnische origine.

Als dat niet gebeurt, moet de firma per inbreuk een dwangsom van 2.500 euro betalen aan Caliskan en een som van 500 euro aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Euro-Lock moet ook betalen voor de publicatie van de uitspraak in vijf dagbladen.


De 34-jarige Murat Caliskan reageerde eind november op een vacature bij Euro-Lock, en kreeg de volgende dag al een mailtje terug. Hij werd in een standaardbrief afgewezen wegens "niet de geschikte persoon voor de vacante betrekking". Aan de mail hing echter nog een interne mail vast met daarin "Kan jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien." (belga/dm)

op de site van Euro-Lock staat het volgende ivm kandidaat-sollicitanten :

*** Tijdens de werving- en selectieprocedure behandelen wij alle sollicitanten op gelijke voet. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van persoonlijke elementen, wanneer deze geen verband houden met de functie of met de aard van de onderneming, behalve indien zulks wettelijk wordt vereist of toegelaten.
Het is belangrijk dat alle betrokken partijen binnen onze werking er op toezien dat oneerlijkheid, gebrek aan loyaliteit de naam van ons bedrijf niet in het gedrang brengen.***

Hopelijk staat deze tekst er niet voor de vorm en krijgen competente sollicitanten van allochtone origine nu wel een eerlijke kans ...


UPDATE :

De lokale politie van Gent werkt voorlopig niet meer samen met de Gentse beveiligingsfirma Euro-Lock. Dat heeft het Gentse stadsbestuur beslist na de veroordeling

.