Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 22 maart 2007

Gentse VB-jongeren lappen bewust wet aan hun laars

De Gentse jongerenafdeling van het Vlaams Belang pakt uit met affiches waarop premier Guy verhofstadt en vice-premier Freya van den Bossche te zien zijn. Ze zitten samen op een bankje en boven hun hoofden staan venijnige tekstballonnen.
Het beeld is een duidelijke persiflage op (en nagenoeg identiek aan) de gezamenlijke verkiezingsaffiche van Freya en Guy - ook al op een bankje - van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Gent.

(foto: de 'Freya-en-Guy-op-het-bankje'-affiche, dubbelklik voor een grotere afbeelding)


Voorzitter Tanguy Veys.van VBJ-Gent-Eeklo stuurde de affiches met de aangepaste "Freya-en-Guy-op-het-bankje-scene" al via e-mail rond en kondigde aan dat VB-jongeren de komende dagen 1.000 dergelijke affiches in de Gentse binnenstad zouden plakken. Ze komen er in aanloop naar de federale verkiezingen van juni.

Noch de premier, noch vice-premier Van den Bossche hebben al een reactie gegeven. Tanguy Veys beseft dat hij in overtreding is en doet dat naar eigen zeggen met akkoord van het nationale partijbestuur.
"Hadden wij de rechten op die foto gevraagd, we hadden ze nooit gekregen. We hebben heel bewust de auteursrechten overtreden, omdat dit beeld in Gent symbool staat voor paars. En wij wilden terugslaan met hetzelfde beeld, met als boodschap dat de goed-nieuws-show gedaan is".

De komende twee dagen - voor de start van de sperperiode - wil VBJ in allerijl de affiches plakken, zodat ze niet tijdig verboden kunnen worden, aldus Veys. "Dit is voorgelegd aan het nationale partijbestuur en zij hebben de affiche niet tegengehouden". De partij moest al herhaaldelijk verkiezingsaffiches terugtrekken, wegens problemen.

Volgens de auteursmaatschappij Sofam, die onder meer fotografen verdedigt, is de affiche een inbreuk op de rechten van de fotograaf én van beide ministers. Omdat de foto, die ooit genomen werd voor de campagne van beide kandidaat-gemeenteraadsleden in Gent, zonder medeweten van die fotograaf is gebruikt of bewerkt voor een nieuwe affiche van het Vlaams Belang, kan de fotograaf niet alleen een vergoeding eisen, maar ook een morele schadevergoeding, zegt Sofam-directeur Marie Gybels. "Omdat hij misschien zo buiten zijn wil om met het Vlaams Belang geassocieerd wordt". De premier en vicepremier Vanden Bossche kunnen op hun beurt de affiches laten verbieden, meent Gybels.
"Deze afbeeldingen worden gebruikt om publiciteit te maken voor het Vlaams Belang en vallen dus niet onder het recht van het publiek op informatie. Ik denk dat een rechter zou zeggen dat dit te ver gaat".

-De droomwereld van Tanguy Veys
-Secretaris Vlaams Blok Jongeren veroordeeld wegens slagen en verwondingen
.