Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 28 maart 2007

'Hysterische' Morel klaagt discriminatie VB'ers aanVlaams parlementslid Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) maakte zich op het spreekgestoelte van het Vlaams parlement opmerkelijk boos toen ze de discriminatie van Vlaams Belangers bij werknemers aankloeg. Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) had het over 'hysterie' en ook haar collega Marino Keulen (Open Vld) merkte op dat Morel "wel vlug kwaad wordt".


Aanleiding v
oor de vraag van Morel was de oproep die de ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke (sp.a) deden om meer diversiteit in de gemeentebesturen te krijgen. Morel meent dat er geen rekening gehouden met de discriminatie op grond van politieke overtuiging.

"Mensen raken hun job kwijt omdat ze lid zijn van het Vlaams Belang", zegt Morel. Het VB-kopstuk verwees daarbij naar een vrouw in Vilvoorde, die zegt dat ze door
de OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) niet is aangeworven als poetsvrouw omwille van haar VB-lidmaatschap.


Toen minister Keulen haar
antwoordde dat er aanwervingsexamens zijn en dat politieke overtuiging geen rol mag spelen vloog Morel uit. "U zegt dat iemand van het Vlaams Belang minder goed poetst dan iemand die niet van het Vlaams Belang is." "U wordt zeer snel kwaad, u maakt een karikatuur van uzelf", antwoordde Keulen.

"Het is niet omdat u hysterisch doet dat u gelijk hebt", zei minister van Gelijke Kansen Van Brempt. Ze zei dat enkel de rechtbank kan oordelen of er in de voorbeelden die Morel gaf sprake is van discriminatie. "Het zou nefast zijn als u of ik dat zouden doen", zei Van Brempt.

N-VA-parlementslid Jan Peumans, die ook "even emotioneel moest bekomen" van de tussenkomst van Morel, merkte op dat haar vraag betrekking heeft op aanwervingen en derhalve niet in het Vlaams parlement maar op federaal en gemeentelijk niveau moeten worden aangekaart.

.