Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 24 maart 2007

Immigranten zullen de vergrijzing betaalbaar houden

De Belgische staat overschat de kosten van de vergrijzing omdat geen rekening wordt gehouden met de fors toegenomen immigratiestroom. Dat zegt de studiedienst van de bank Dexia tegen De Morgen. De immigranten versterken onze beroepsbevolking en geven onze economie zo meer groeikansen. Dat brengt extra inkomsten voor de fiscus met zich. "België krijgt daardoor meer tijd om zich voor te bereiden op de schok van de vergrijzing", zegt Dexia-econoom Jacques Depover.

Hoe meer immigratie, hoe sneller de vacatures op de Belgische arbeidsmarkt opgevuld kunnen worden. "Kijk naar het buitenland", zegt Depover. "Studies wijzen uit dat de recente immigratie in Spanje en Groot-Brittannië hun economieën heeft gestimuleerd."
.