Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 6 maart 2007

Jean-Marie Dedecker heeft nodige handtekeningen

BRUSSEL - Jean-Marie Dedecker heeft de nodige handtekeningen om met zijn Lijst Dedecker aan de federale verkiezingen deel te nemen. De wet voorziet dat twee senatoren en drie kamerleden moeten tekenen, aldus de senator. Het Vlaams Belang heeft toegezegd de nodige handtekeningen te leveren, maar daarnaast wil ook Jacinta De Roeck een handtekening leveren omdat ze verwacht dat Dedecker stemmen kan afpakken van het Vlaams Belang. Zonder handtekening van zittende parlementsleden, zijn maar liefst 5.000 handtekeningen nodig van burgers.

Dedecker kreeg van het Vlaams Belang de toezegging dat de partij de nodige handtekeningen van parlementsleden zou leveren. Open Vld liet weten geen handtekeningen te leveren. Zelfs Stéphanie Anseeuw, die Dedecker in de Senaat opvolgde toen hij in het Vlaams parlement verkozen werd en gemeenschapssenator werd, durfde haar handtekening niet geven, verklaarde een ontgoochelde Dedecker.

Wie wel tekent, is Jacinta De Roeck - de ex-Agalevsenator die door de SP.A werd gecoöpteerd in 2003. Zij is ervan overtuigd dat Lijst Dedecker stemmen kan afsnoepen van Vlaams Belang ,,en elke stem die het Vlaams Belang verliest, is goed voor de democratie''. Uit het programma van Lijst Dedecker blijkt dat de partij een democratische partij is. Tenslotte is De Roeck er zeker van dat Dedecker geen enkele stem zal weghalen bij links.

Hugo Coveliers (Vlott) levert geen handtekening. ,,Ik vermoed dat Jean-Marie Dedecker door de toezegging van het Vlaams Belang mijn handtekening niet nodig heeft'', verklaarde hij dinsdag. (het Nieuwsblad )