Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 24 maart 2007

Lachen met de vrienden van het VB

Hilbrand Nawijn’s carrière is er een van pieken en dalen. Zo was hij ooit directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. In 1996 stapte hij over naar KPMG om in 1999 een stapje terug te doen als stagiair bij het advocatenkantoor Hoens en Souren. Voor de LPF was hij in het kabinet-Balkenende I minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en onderhield in die tijd nauwe banden met het vlaams belang ( Filip Dewinter en Hildebrand Nawijn richtten zelfs een gezamenlijke denktank op).

Vervolgens zat hij voor de LPF in de Tweede Kamer tot hij zich op 22 juni 2005 afsplitste en als onafhankelijk kamerlid verder ging. Aan de Tweede Kamerverkiezingen 2006 nam hij deel met de door hem zelf opgerichte Partij voor Nederland. Sindsdien is Hilbrand Nawijn weer terug bij af. Als fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn in zijn woonplaats Zoetermeer raakte hij aan de drank en in de vergetelheid. Maar Hilbrand is terug , Als Wannabe Popstar .

wat straks ? Marie-rose Morel als lili Marleen of annemans, Dewinter en vanhecke als de Bee Gees ?
.