Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 22 maart 2007

Lezersbrief


De bange Vlaams Belanger ziet almaar meer spoken. Met de vrije Val van Dewinter in Antwerpen nog vers in het geheugen slaat het paniekgevoel helemaal toe. Nu de kiezer grotendeels de argumenten en het programma van het VB heeft afgezworen, schieten partij en achterban op al wat beweegt, in de hoop toch maar iets te raken. Het lawaai van hun losse flodders stoort echter amper. Machteloos tot in de eeuwigheid. Vlaanderen, bedankt, en dat de Goden u onophoudelijk mogen blijven zegenen!

Sven Rammeloo uit Gent in HLN