Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 29 maart 2007

Migranteninvasie van rijke landen is fout beeld

Het merendeel van de bevolkingsmigraties in de wereld gebeurt tussen landen van het zuiden en de "invasie van de rijke landen door immigranten" is een fout beeld. Dat heeft de secretaris-generaal van de internationale Federatie van de Liga voor de Rechten van de Mens (FIDH), Driss el-Yazami, woensdag gezegd in Lissabon.

De geldtransfer van de migranten naar hun families in de herkomstlanden bedraagt zowat 337 miljard euro per jaar, wat zeven maal meer is dan de ontwikkelingshulp van de rijke landen, aldus el-Yazami.

"Migratie is een beperkt fenomeen dat ongeveer 200 miljoen mensen betreft, zowat 3 pct van de wereldbevolking" en wat meer is, "meer dan een op twee migranten trekt naar het zuiden", zo zegt el-Yazami. Hij benadrukt dat "het beeld van een invasie van de rijke landen door migranten vals is".

De secretaris-generaal van de FIDH wees erop dat de officiële transfer van geld van migranten naar hun familie zowat 150 miljard dollar per jaar bedroeg, waarbij 300 miljard dollar "uit de hand" bijkomt.
"Deze bedragen komen overeen met zeven maal de publieke ontwikkelingshulp van de rijke landen en zijn een noodzakelijk input voor de ontwikkeling van deze herkomstlanden", aldus el-Yazami. Hij schat dat de migranten op die manier honderden miljoenen mensen van de armoede redden.
.