Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 22 maart 2007

Minder klachten over racisme in Mechelen


Voor het eerst sinds de oprichting van verschillende Mechelse racismemeldpunten in 2006 is een serieuze terugval van het aantal klachten genoteerd. Daar waar in 2005 nog 31 klachten binnenkwamen over racistische disputen in de Dijlestad en haar ruime omgeving, werd het voorbije jaar afgesloten met een totaal van 16 meldingen.

Of dat lager cijfer het gevolg is van een daling van het racistische klimaat in Mechelen, wordt betwijfeld. Met zowaar schaamrood op de wangen geeft de Mechelse dienst voor Diversiteit toe dat de aanwezigheid van de Mechelse meldpunten nog steeds niet genoeg gekend is door slachtoffers van racisme.

Opmerkelijk is wel dat vrouwen blijkbaar beter de weg naar de meldpunten vinden. Exact de helft van de klagers zijn namelijk vrouwen. Vorig jaar waren de mannelijke klagers met 47 procent in de meerderheid. De verdeling tussen allochtone en autochtone klagers bedraagt 75 procent en 25 procent. De grootste groep van melders (44%) bevindt zich nog steeds in de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar. Daarnaast is er een stijging van meldingen door senioren (van 0 naar 6 procent) opgemerkt.

Concreet kunnen de klachten in 2006 hoofdzakelijk (31%) aan burenruzies en vecht- of scheldpartijen gekoppeld worden. Het aantal klachten over gedrag op de werkvloer en racistisch gedrag van de politie zijn respectievelijk gedaald met 14 en 8 procent.

Op de Internationale dag tegen rassendiscriminatie heeft Mechelen haar nieuwe sensibilisatiecampagne gelanceerd. Nieuwe folders en posters zullen het Mechelse straatbeeld sieren en moeten mensen de moed geven het onrecht te melden. "We willen niet noodzakelijk meer meldingen, wel meer doeltreffendheid", zegt bevoegd Mechels schepen Ali Salmi (Spirit). "Mechelen bestrijdt misdaad actief en racisme is onomwonden een misdaad. Overleg en bemiddeling is een eerste stap. In laatste instantie wordt een juridische afhandeling als optie bekeken".


- Meldpunt gelijke behandeling
- Mechelen: (fl)optocht tegen Islamisering.
- Je wordt niet als racist geboren
- Racisme in opmars
.