Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 3 maart 2007

NSV-voorzitter leidt fysieke raid op linkse studenten


Het Vlaams Belang beweert zich te verzetten tegen criminaliteit en zinloos geweld. In Antwerpen echter gaat de leiding van haar eigen studentenclub over tot zinloos geweld tegenover andersdenkenden. Een groep onder leiding van de Antwerpse NSV-praeses (voorzitter) ging er gisteren over tot een fysieke aanval op enkele politieke tegenstanders.

De NSV (Nationalistische Studentenvereniging) is de officieuze studentenclub van het Vlaams Belang. De groep organiseert jaarlijks een betoging door een studentenstad en dit jaar is Antwerpen aan de beurt.


De campagne van NSV loopt niet van een leien dakje
waardoor de frustraties in de extreem-rechtse rangen toenemen. Die frustratie wordt nu op een gewelddadige wijze geuit.

De groep NSV'ers werd geleid door hun Antwerpse voorzitter Jeroen Serpieters. Ze stormden op de linkse studenten af in de hoop hen snel een flinke rammeling te geven. Er vielen raken klappen, aan beide kanten. Toen de NSV'ers merkten dat de linkse studenten zich niet zomaar lieten doen, moesten ze na enige tijd wegvluchten. Ze beseften immers het gevaar dat er politie ter plaatse zou komen en hen zou oppakken wegens hun zinloos geweld. Er is heerst momenteel een gevoeligheid rond zinloos geweld en het komt de NSV politiek dan ook niet goed uit dat ze zelf betrokken zijn bij dergelijk geweld. Dat bleek overigens ook uit het feit dat het café 'De Leeuw van Vlaanderen' onmiddellijk na de fysieke aanval op de politieke tegenstanders plots de deuren bleek te hebben gesloten...

Nochtans is dat geweld op zich niet nieuw. Het VB-kopstuk Bruno Valkeniers stelde enkele weken geleden in een interview met De Standaard dat hij zich niet schaamt voor het "occasionele straatgeweld" van de NSV. Valkeniers lag eind jaren 1970 mee aan de basis van de NSV.

OP 8 maart voorziet de LSP een anti-NSV betoging ( 19u, voor Berchem-station in Antwerpen )

- Betoging in Gent : 200 administratieve aanhoudingen (video)
- De jonge herauten van de haat
- NSV haalt Nederlandse neo-nazi naar Hasselt voor toespraak
- KVHV-gent : radicaal fascisme
.