Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 22 maart 2007

Portret Wouter Van Bellingen

Het tv-één programma Koppen maakte een kort maar indringend portret over de mateloos populaire Wouter Van Bellingen , die schepen is van burgerlijke stand in St.Niklaas . In dit portret vertelt Wouter over zijn jeugd , familie , politiek en over vooroordelen . Wouter doet dit op zo'n waardige en integere manier dat zelfs enkele van zijn grootste tegenstanders hem respecteren .