Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 3 maart 2007

Vakbond mag extreemrechts lid uitsluiten

Een vakbond mag een lid uitsluiten met een ideeëngoed dat fundamenteel in strijd is met het zijne. Dat besliste het Europees Hof voor de Mensenrechten in een zaak over een uitgesloten lid van de Britse BNP. De zaak waarover het Hof zich moest uitspreken vertoont grote gelijkenis met de rechtszaken die het Vlaams Belang aangespannen heeft tegen het ACV en de ABVV omdat die VB-leden uitsluiten.

In april 2002 deed de Britse vakbond Aslef hetzelfde met een lid dat kort daarvoor bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bexley kandidaat geweest was voor de extreemrechtse en xenofobe British Nationalist Party (BNP). Het BNP-lid trok naar de Britse arbeidsrechtbank en kreeg daar gelijk. De vakbond werd verplicht hem te re-integreren op basis van een wet uit 1992 die bonden verbiedt leden uit te sluiten omwille van het lidmaatschap van een politieke partij. De Aslef trok op zijn beurt naar Straatsburg.

Volgens het Hof kan artikel 111 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mensen over de vrijheid van aansluiting bij een vakvereniging "niet geïnterpreteerd worden als een verplichting om om het even wie aan te sluiten. Verenigingen worden gevormd door mensen die, op basis van bepaalde waarden of idealen, gemeenschappelijke doelen nastreven. Het zou de effectiviteit van deze vrijheid beknotten als ze geen greep hebben op de toegang tot lidmaatschap

BNP-speech
- Reportage: BNP Exposed - The Secret Agent (video)
- BNP-jeugd leert wapens maken op zomerkamp (video)
- Nazi hooligans in the BNP (video)
.