Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 3 maart 2007

VB maakt kanttekeningen bij arrest van het hof van Straatsburg

In een reactie op het arrest van het hof van Straatsburg ( zie vorige post ), dat stelt dat een vakbond een extreem-rechts lid mag uitsluiten, wijst het Vlaams Belang op twee belangrijke kanttekeningen door het hof. De partij wijst erop dat het hof zegt dat het oordeel heel anders zou zijn indien de vakbond overheidstaken zou uitvoeren. Vlaams Belang verwijst naar de Belgische context, waar de bonden de werkloosheidssteun uitbetalen en zo een overheidstaak uitvoeren.

Een tweede kanttekening is dat het oordeel anders zou zijn indien er een 'closed shop' zou zijn, aldus Vlaams Belang. Dat is een systeem waar lidmaatschap van een vakbond noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies. Hier wijst het Vlaams Belang op bepaalde sectoren -zoals de havenarbeid- en op de sociale verkiezingen, waar enkel kandidaten van de grote bonden worden toegelaten.

De uitspraak in Straatsburg is van belang omdat ook in België gerechtszaken lopen over uitsluiting door de bonden van extreem-rechtse leden. (belga/hln)