Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 7 maart 2007

Verbod neonazi's nog voor 10 juni

VB-stichter Bert Eriksson op een meeting van
Blood&Honour
naar aanleiding van de 'verjaardag'
van Hitler's overlijden (Foto)


Kamerleden Koen T'Sijen (Spirit) en Claude Marinower (Open Vld) willen nog vóór de paasvakantie een wetsvoorstel klaar hebben dat het mogelijk maakt racistische, xenofobe, negationistische en terroristische groeperingen buiten de wet te stellen.

Bedoeling is het bij hoogdringendheid nog voor het einde van deze legislatuur te behandelen. Lukt dat niet, dan wil men het voorstel bij de regeringsonderhandelingen betrekken.

De Belgische wetgeving vertoont momenteel immers een lacune. Het gevolg daarvan is dat een neonazistische organisatie zoals Blood & Honour zaterdag ongestraft en voor de zoveelste keer een optreden en een SS-herdenking kan organiseren. Het voorbije jaar vonden verscheidene Blood & Honouroptredens plaats in Vlaanderen, waarop soms tot 2.000 Belgische en buitenlandse neonazi's verzamelden.

De wet laat het niet toe om dergelijke bijeenkomsten preventief te verbieden en dus lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael vorig jaar een oproep aan het parlement om een wetgevend initiatief te nemen. Dat is nu gebeurd.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op de wet op de privémilities. (gva)