Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 21 maart 2007

Verwilghen: "Private postverdelers moeten ook racistische post weren"

Federaal Economieminister Marc Verwilghen (Open Vld) roept de private postverdelers op om een protocolakkoord te sluiten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de verspreiding van alle vormen van racistische boodschappen.

De Post en het Centum ondertekende eerder reeds een protocol waarbij de Post zich engageert het Centrum te raadplegen indien er twijfel bestaat over het al dan niet bevatten van een racistische boodschap. Tussen 1998 en 2006 gaf het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zo'n 200 adviezen. In 13 procent van de gevallen werd aangeraden de post niet te verspreiden. In september werd de samenwerking tussen het Centrum en Post verlengd.

Volgens minister Verwilghen komen er echter nog pamfletten met een racistische boodschap terecht in de brievenbussen. Die worden via private postverdelers verspreid. Daarom vraagt Verwilghen hen om net zoals de Post een protocolakkoord af te sluiten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. "Racisme mag geen kans krijgen in onze samenleving en het ondertekenen van dit protocol door de private verdelers, zou een belangrijke stap betekenen in de strijd tegen discriminatie en vooroordelen", aldus Marc Verwilghen.