Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 4 maart 2007

'Vlaams Belang klaar voor verkiezingen'


Het wordt tijd dat de Vlaamse maatschappelijke elite massaler en moediger, en met open vizier durft te bekennen dat het Vlaams Belang de enige betrouwbare partij is. Dat zei partijvoorzitter Frank Vanhecke aan het slot van het programmacongres in Gent.

Daar stelde de partij zich voor als het enige alternatief voor Paars op 10 juni.

In de voormiddag werden in zes werkgroepen de zes campagnethema's voor 10 juni uitgewerkt. Daarmee is het Vlaams Belang de eerste partij die inhoudelijk klaar is voor de verkiezingen, stelde congresvoorzitter Gerolf Annemans.

Op communautair vlak benadrukte Bruno Valkeniers dat er van een herfederalisering van bevoegdheden geen sprake kan zijn.

Anke Van dermeersch pleitte voor de stopzetting van de procedures tegen de partij en voor de afschaffing van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Vanhecke benadrukte dat het Vlaams Belang zijn vreemdelingenstandpunt niet hoeft af te zwakken of te versterken, en beloofde plechtig dat de partij alles zal doen om de rechten van de 400 arbeiders en bedienden die door hun engagement voor het Vlaams Belang uit hun vakbond gezet werden, met alle mogelijke middelen te herstellen.