Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 30 april 2007

Deens parlementslid neemt ontslag na Hitlergroet

Morten Messerschmidt (foto), een parlementslid van de Deense Volkspartij (DVP), neemt ontslag nadat hij werd betrapt op het zingen van naziliederen met zijn rechterarm in de lucht. De man werd eerder al veroordeeld voor racistische misdrijven.
Het is niet de eerste keer dat de omstreden partij de aandacht van de internationale pers trekt. Parlementslid Soeren Krarup verklaarde onlangs dat homo's gehandicapt zijn en Europees parlementslid Mogens Camre raadde een islamitische politica aan psychiatrische hulp te zoeken omdat ze een hoofddoek draagt.


Het Vlaams Belang , ook niet vies van een gestrekte rechterarm en nazi-gezangen , zit samen met de DVP in de extreem rechtse fractie in het Europees parlement . zij onderhouden goede contacten met de DVP , regelmatig verschijnen er op de VB-websites artikels (*) over de DVP waarbij men niet zuinig is met bloemmetjes werpen .


Verleden jaar waren de Vlaams belang-jongeren gastheer voor de Deense Volkspartij , het was een té dolle dag die begon met een cursus interviewtechnieken (!) door Emiel Goelen (ja , die ...) in de namiddag gevolgd met een les Deense geschiedenis door Werner Somers . Top of the bill was Filip De Man die kwam zemelen over "cultuurrelativisme" .

(*) Twee dagen na het plaatsen van deze link verdween de bewuste pagina van VB - website

- OM vordert 4 maanden voor Hitlergroet
- Vlaams Belanger schrijft Hitler-boek
- Vlaams Belang gemeenteraadslid riskeert 3 maand cel na Hitlergroet
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Racisme en ethiek. Filip Dewinter en het nazi-racisme
- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart

Tennisclub Brussel verwijt speler TC Ritspop racisme


De Brusselse Léopold Club heeft naar aanleiding van een interclubduel in vierde divisie tegen het Antwerpse TC Ritspop een klacht voor racisme ingediend bij de Franstalige Tennisfederatie (AFT).


Tijdens het duel, dat zondag werd gespeeld, weigerde een lid van Léopold om verder te spelen nadat hij herhaaldelijk racistische verwijten naar het hoofd kreeg geslingerd. De Ukkelse politie werd ter plaatse geroepen en het duel werd stilgelegd. De speler, gesteund door zijn team, besliste daarop om een klacht voor racisme in te dienen.

"Dat moest gebeuren bij de AFT omdat de feiten plaatsvonden bij een Franstalig team", legt Stein uit. "Maar omdat de boosdoener Nederlandstalig is, zullen we de klacht overmaken aan de Vlaamse Tennisvereniging. Die hanteert dezelfde procedures als de AFT.
De zaak zal onderzocht worden door de disciplinaire instantie van de VTV, die eventueel ook een sanctie kan uitspreken."- Racismeklacht tegen TV Brussel (video)
- Nation, Euro-Rus & Vlaams Nationalisten in Elsene (Video)
- Racisme in de kleedkamer
- "Ze noemden me Cheeta"
.

Van Bellingen legt zonder VB krans neer aan standbeeld grootoom

Leden van de Wase afdelingen van de Amedee Verbruggenkring hebben maandag een bloemenkrans neergelegd aan het standbeeld van dit boegbeeld van de Vlaamse Beweging. Ook de zwarte Spirit-schepen Wouter Van Bellingen uit Sint-Niklaas was hierbij aanwezig.

Het ging om een symbolische actie tegen de Vlaams Belang-manifestatie van 1 mei op dezelfde plaats. Filip Dewinter had Van Bellingen uitgenodigd om samen een krans neer te leggen bij het standbeeld van diens grootoom.

Amedee Verbruggen was frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en wordt ook de 'kasseilegger van de Vlaamse Beweging' genoemd omwille van zijn sociaal engagement. Na zijn dood in 1980 kreeg hij een standbeeld op het kerkplein van Bazel.

Vlaams Belang houdt dinsdag een grote manifestatie onder de slogan 'Vlaamse strijd, sociale strijd'. Omdat Verbruggen de grootoom is van Wouter Van Bellingen, de bekende zwarte Sint-Niklase schepen, nodigde Filip Dewinter hem uit samen een krans neer te leggen bij het standbeeld.

Als tegenreactie op de Vlaams Belang-meeting organiseerden enkele Wase afdelingen van de Amedee Verbruggenkring gisteren een eigen bloemenhulde. Ze vinden dat de figuur van Verbruggen niet misbruikt mag worden voor partijpolitieke bijeenkomsten. Van Bellingen, lid van de Amedee Verbruggenkring, was zelf ook aanwezig. Van Bellingen zegt : "Mijn grootoom is een boegbeeld van de Vlaamse Beweging en het is weinig respectvol dat het Vlaams Belang hem op deze manier politiek misbruikt,"

zaterdag 28 april 2007

Karel Dillen (1926 - 2007 )Karel Dillen , geboren in 1926 noemt hij zichzelf een stille bewonderaar van de "Nieuwe Orde " tijdens de bezetting.

Zijn lijfspreuk :
"Een politieke partij is zeer mooi, maar er zouden geen verkiezingen mogen zijn"Is stichter in 1946 van een jeugdvereniging "Het Sint Arnoutsvendel" jeugdgroep dat een onderafdeling is van het Algmeen Diets Jeugdverbond (ADJV). Dillen toonde zich daarin zeer extremistisch gezind en verafgoodde Vlaamse Nationalisten, die voor hem als voorbeeld moeten gesteld worden, onder andere Cyriel Verschaeve, August Borms, Reimond Tollenaere enz. De leden werden vooral gerekruteerd in ex-collaboratiemiddens.

In 1949 sticht hij ook de JNG of Jong Nederlandse Gemeenschap die incivieken of kinderen van collaborateurs aantrekt.

Hij had in die tijd ook reeds contacten, door zijn extreem anti-communisme, met Paul Van Den Boeynants en Walter Bouchery. Hij trekt ook tijdens de vele toespraken een parellel tussen de Oost-frontstrijders (SS'ers) en de Vlamingen die naar Korea vertrekken in 1950.
Verdere contacten met de Franse racist : Maurice Bardèche die een van de eerste revisionisten is en van wie Karel Dillen het boek "Nurenberg ou la terre promise" in het Nederlands heeft vertaald en uitgegeven in Vlaanderen in 1956.Op dat ogenblik ziet men voor de eerste keer het V.M.O. optreden.

Hij richtte ook met Walter Bouchery het weekblad "Opstanding" op.

In 1957 werd Dillen lid van de V.U en werd hij voorzitter van de Antwerpse afdeling van de Volksunie-jongeren en 1958 presenteerde hij zich voor de eerste keer op de V.U lijst maar werd niet verkozen

Sticht "Were Di"

Steunt regelmatig financieel het "St Maartensfonds".

Stichter van de "Vlaamse Nationale Partij" en het "Vlaams Blok". in 1978 waarvan hij de eerste en enige verkozene was voor het parlement.
Volksvertegenwoordiger van 1978 tot 1987
Daarna wordt hij Senator en in 1989 vertrekt hij naar het Europees Partement.
Hij stelt Frank Vanhecke aan als zijn opvolger in 1996 en wordt Ere-voorzitter van het Vlaams Blok voor het leven.
Hij verlaat in 2003 het Europees Parlement.

Enkele van zijn uitspraken :

- In 1951 :

"
Er is maar één kans, dat is een verbond te sluiten met het zich heroprichtend Duitsland om een dam op te richten tegen het communisme, want Frankrijk is rot en verkocht aan het communisme, terwijl Italië een te lui en te laf volk herbergt"

- In "Panorama": (1988) :

"Gedurende de oorlog was ik een passieve voorstander van de "Nieuwe Orde" en hoopte dat de Vlaamse emancipatie zich zou eindelijk zou realiseren."

- Wetsvoorstel in 1984
over de organisatie van het bedrijfsleven :

"Alleenstaande mannen en gehuwde vrouwen zullen s
teeds als eerste worden afgedankt. Er zijn tal van vrouwen die mee uit werken gaan voor het bekostigen van aangename doch in feite niet strikt levensnoodzakelijke weelde-artikelen.

- Tijdens een Vlaams Blokcongres in maart 1984 :

"Als men, zoals ik, op het uur van de pensionering is gekomen, heeft men alle beledigingen doorstaan. Men mag er gerust racisme en fascisme aan toevoegen. In mijn ogen zijn dat eretitels."

- 1990 :

"De Vlaamse Nationalisten zijn de erfgenamen van de collaboratie van 40-45( foto : De 25jarige Karel Dillen bij een manifestatie in Antwerpen in 1951 )

met dank aan zwerfkat

vrijdag 27 april 2007

VB-gemeenteraadsleden in actie (deel 3 )


Brugs VB-gemeenteraadslid An Braem nam het drugsbeleid van de stad onder vuur. Ze eiste strenge straffen voor het bezit, het gebruik en de verkoop van drugs. De burgemeester zei haar dat de strafmaat bepaald werd door de rechtbank, niet door het stadsbestuur.
(bron : blokwatch )

Terzake over Karel Dillen

Karel Dillen overledenVrijdag in de vooravond is Karel Dillen, de stichter van het Vlaams Blok, op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke. Dillen had al geruime tijd zware gezondheidsproblemen. Hij overleed bij zijn dochter Marijke in 's Gravenwezel.

Dillen stond 17 jaar aan het roer van het Vlaams Blok, intussen omgedoopt tot Vlaams Belang. Op 8 juni 1996 gaf hij de fakkel door aan Vanhecke. Zijn zwakke gezondheid verplichtte hem midden 2003 ook ontslag te nemen uit het Europees parlement. Karel Dillen werd op 16 oktober 1925 geboren in Antwerpen als zoon van een dokwerker en een huisvrouw. Na zijn middelbare studies aan het atheneum in Antwerpen werkte hij als bediende bij de Antwerpse taximaatschappij ATM en bij Renault in Deurne.

Foto: (L) Karel Dillen (voormalig voorzitter-voor-het-leven van het Vlaams Blok) als jongeman brengt de HitlergroetIn de jaren na de bevrijding stortte hij zich "als leerjongen in de Vlaamse beweging", zoals hijzelf zei. Hij was actief in de Sint-Arnoutgroep, een kleine Antwerpse nationalistische jeugdgroep, en in de Vlaamse Concentratie. Dillen publiceerde voorts in "Opstanding", een in 1949 opgericht onafhankelijk weekblad dat nauwe banden had met de Vlaamse Concentratie. Daarnaast schreef hij bijna twintig jaar lang (1956-1975) in het nationalistische maandblad Dietsland-Europa waarvan hij stichter-hoofdredacteur was. Hij verzorgde ook elf jaar lang een rubriek in 't Pallieterke onder diverse schuilnamen.

Voorts militeerde hij in de Jong-Nederlandse Gemeenschap, een vrij kleine kring van mensen rond Dillen die op Grootnederlands vlak actief waren en onder andere de eerste naoorlogse amnestiemeeting organiseerde. Zelf hadden hij noch zijn familie te maken gehad met de repressie maar Karel Dillen zei zich solidair te voelen met de slachtoffers ervan.

Van 1965, twee jaar na de oprichting, tot 1975 leidde Dillen het Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen - Were Di. Dat was gegroeid uit de ouderenkring van een van de vele Antwerpse nationalistische jeugdgroepen. Were Di nam ook Dietsland Europa over.

Via dat engagement belandde hij bij de Volksunie. Tot het einde van de jaren zestig had hij zitting in de VU-partijraad. Toen die partij volgens hem een te linkse koers ging varen brak hij ermee. Na de perikelen rond het Egmontpact richtte hij op 1 oktober 1977 de Vlaamsnationale Partij op, de voorloper van het Vlaams Blok. Van 1977 tot 1978 was hij voorzitter van de VNP en vanaf 1979 van het Vlaams Blok, voor het leven.

In 1978 belandde hij in de Kamer voor het arrondissement Antwerpen, als enige verkozene van het Vlaams Blok. In 1987 stapte hij over naar de Senaat en weer twee jaar later naar het Europees parlement. Op 18 juni 2003 nam hij om gezondheidsredenen ontslag als Europarlementslid.

In 1996 groeiden de geruchten dat Karel Dillen de leiding van de partij zou afstaan. In een kranteninterview solliciteerde Gerolf Annemans voor het voorzitterschap, maar Dillen zei dat hij nog niet aan aftreden dacht. Intussen leek er binnen de partij een polarisatie aan de gang, tussen wat gemakkelijkheidshalve de strekking Annemans en de strekking Dewinter genoemd werd. De voorzitter had echter het recht zijn opvolger zelf aan te duiden. Dat werd Frank Vanhecke, zijn trouwe medewerker in het Europees parlement.
Dillen schreef "Wim Maes", "Wij, marginalen", "Vlaanderen in Europa" en "Vlaams Blok, Partij van en voor de Toekomst". Hij is ook de samensteller van "Europese Gedichten" en vertaalde enkele werken, onder meer over apartheid en het revisionisme (belga)

- Karel Dillen • Portret van fascistische vader Vlaams Belang
.

donderdag 26 april 2007

Vlaams Belangers brengen mestkevers mee voor De GuchtEen vijftiental Vlaams Belangers hebben vandaag actie gevoerd aan de ingang van de KVS in Brussel, waar het boek 'Pluche' van Karel De Gucht werd voorgesteld. De partij, onder aanvoering van kopman Filip Dewinter, had een handvol mestkevers in een plastic bakje meegebracht, een verwijzing naar de uithaal van De Gucht van enkele jaren terug toen hij VB-mandatarissen had vergeleken met de diertjes.
Vlaams Belang voelt zich geviseerd door het boek van De Gucht, stelde Dewinter. "Hij maakt ons tot symbool van de verkiezingen. Het gaat om een boek tegen Vlaams Belang", aldus Dewinter. Volgens de fractieleider in het Vlaams parlement, die nu en dan een van de diertjes over zijn hand liet lopen, dient het boek enkel om te verdoezelen dat paars niets heeft verwezenlijkt.
Dat hij indertijd een mestkever werd genoemd, beschouwt Dewinter overigens als een eretitel. "Het zijn nuttige dieren die het vuil van anderen opruimen. Dat doet het Vlaams Belang ook, zeker de puinhopen van paars", aldus Dewinter. Het ging overigens niet om echte mestkevers, maar om een variant, die Vlaams Belang had meegebracht.
Het was ook de bedoeling de diertjes aan De Gucht te overhandigen. Die vlieger ging evenwel niet op. De minister was, met meer dan een half uur vertraging, via een andere ingang naar binnen gegaan. De Gucht was ook weinig onder de indruk van de actie. "Filip Dewinter glundert altijd. Hij zal tussen nu en de verkiezingen elke gelegenheid aangrijpen om belangstelling te krijgen", luidde het.
(belga/hln)

Interview De Gucht

Dedecker haalt opnieuw Vlaams Belang-parlementslid binnenNa Jurgen Verstrepen stapt nu ook Vlaams parlementslid Monique Moens (foto) over van het Vlaams Belang naar de Lijst Dedecker.
Ze zal bij de komende verkiezingen kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat laten de Lijst Dedecker en Moens in een persbericht weten. Moens kan zich naar eigen zeggen niet langer terugvinden in "de toenemende verstarring van het Vlaams Belang".


"Ik heb de indruk dat de laatste restjes openheid in het Vlaams Belang aan het wegvlieden zijn", zegt Moens. "Drie jaar geleden dacht ik dat de deur die toen op een kier stond, wijd open zou gaan. Vandaag moet ik constateren dat de deur opnieuw dicht is". Moens zegt dat ze niet de enige is binnen het Vlaams Belang die er zo over denkt.

Door de overstap van Moens en eerder van Verstrepen telt de Lijst Dedecker nu al drie vertegenwoordigers in het Vlaams parlement.
.

Verkiezingen 2007

De Rode Driehoek, Kwestie Van Overleven is een initiatief van Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en reikt mensen argumenten aan om niet voor extreem-rechts te stemmen.Artdirector Dewinter naar Lijst Dedecker


Fabrice Morreau, de belangrijkste speler op het vlak van multimedia en propaganda bij het Vlaams Belang, ruilt de partij in voor de Lijst Dedecker.

(foto: Morreau en Verstrepen)


Zijn naambekendheid is minder groot maar achter de schermen speelde Morreau een belangrijke rol in de partij. Hij is de bedenker van het partijlogo en ontwierp de persoonlijke websites van onder anderen Philip Dewinter en Anke Van dermeersch.
Ook de campagnes "Hart voor Antwerpen", "Antwerpen troef" en "SOS democratie" zijn van zijn hand. Zijn overstap komt er een week nadat Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen de deur van het VB achter zich dicht heeft getrokken.
Morreau vertrekt om dezelfde reden. "De partij grijpt terug naar de harde lijn. Er is
geen plaats meer voor verruiming." Net als Verstrepen noemt Morreau Dewinter de echte architect van de verruiming. "Maar om een of andere reden krijgt hij nu nog amper iets door het partijbestuur goedgekeurd."
De leegloop bij het VB zet zich ongenadig verder ,
wil de laatste het licht uitdoen aub ....

- Vlaams Belang loopt leeg
.

woensdag 25 april 2007

Beverense werkgever in beroep wel schuldig aan racistische C4


Het Gentse hof van beroep verklaarde dinsdag de zaakvoerder van een hotel in het Oost-Vlaamse Beveren schuldig aan het overtreden van de antiracismewet. De man had op het C4-formulier van een ontslagen allochtone werknemer geschreven dat hij "beter zou teruggestuurd worden naar de boes boes". In eerste aanleg was de zaakvoerder nog vrijgesproken.

G.S. werd in 2000 ontslagen als medewerker van de horecazaak Motel Beveren na een conflict met zaakvoerder Emeric V. Op het ontslagformulier van de Nigeriaanse werknemer vulde de zaakvoerder in als reden: "kan zich niet aanpassen aan het land. Zou beter teruggestuurd worden naar de boesboes waar mensen elkaar aanvallen."

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. Het vindt dat een dergelijke verwijzing naar de nationale of etnische afstamming van een werknemer op een officieel document een flagrante inbreuk vormt op het verbod om aan te zetten tot discriminatie en haat. De Rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde sprak de zaakvoerder echter vrij op 24 oktober 2005.

Het Gentse hof van beroep oordeelde dinsdag in het voordeel van de ontslagen werknemer. De bewezen feiten zijn "ernstig en betreurenswaardig", citeert het Centrum voor Gelijkheid van Kansen uit het arrest. "De beklaagde gebruikte zeer beledigende woorden om anderen ertoe aan te zetten zijn ex-werknemer het recht op werkloosheidsuitkering te ontnemen op grond van zijn ras, huidskleur en afkomst."

Emeric V. kreeg van het hof van beroep opschorting van de uitspraak van de veroordeling, voor een periode van drie jaar. Dat betekent dat hij schuldig bevonden werd, maar dat hij geen straf krijgt opgelegd. De beklaagde moet wel 500 euro schadevergoeding betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Het Centrum vindt het belangrijk dat het arrest erkent dat een C4 een openbaar geschrift is en dat wie hierop racistische uitspraken doet, aanzet tot haat en discriminatie.(belga)

dinsdag 24 april 2007

Jan & Jean : Walen & Vlamingen ...

Zwart in VlaanderenDilbeek - Waar Vlamingen thuis zijn...

Vlaams Belang en wiskundeIn Antwerpen is de geregistreerde criminaliteit het afgelopen jaar niet gedaald, maar gestegen. Dat stelt het Vlaams Belang na een 'eigen analyse' van de criminaliteitscijfers die begin deze maand werden voorgesteld. Volgens burgemeester Janssens en korpschef Baelemans daalde de criminaliteit in Antwerpen het voorbije jaar met 2 procent. Fout, zegt het Belang, de criminaliteit steeg globaal met 7,6 procent.
"Voor de zoveelste maal werd de Antwerpenaar een rad voor de ogen gedraaid", reageert Vlaams Belang-topman Filip Dewinter. Het Belang kondigde maandag aan dat ze naar aanleiding van deze "valse voorstelling van de werkelijkheid" klacht zal indien bij het Comité P, bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij de Antwerpse provinciegouverneur.

.

maandag 23 april 2007

Nieuwe Belgen & het Vlaams belang .

Hicham El Mzairh kwam negen jaar geleden naar Antwerpen. Hij leerde supersnel keurig Nederlands, door ondermeer stapels albums van Suske & Wiske te lezen. Hij vond ook meteen werk in de bouwsector, dat hij later inruilde voor een job als chauffeur bij De Lijn. Bij de Federale verkiezingen staat hij op de Open VLD-lijst .
Hicham is een nieuwe Belg. Hij had het geluk dat hij kon profiteren van de collectieve regularisatie van eind 1999 .(video bron : 0032 )

Zevenhonderd mensen op straat voor sluiting centrum Vottem
Meer dan zevenhonderd mensen, duizend volgens de organisatoren, hebben gisteren gemanifesteerd tegen het behoud van het gesloten centrum van Vottem bij Luik. De manifestatie werd georganiseerd door het CRACPE (Collectif de Résistance aux Centres pour Etrangers) naar aanleiding van de achtste verjaardag van het centrum, dat sinds 10 maart 1999 gebruikt wordt.
France Arets (foto links) , de woordvoerster van het Collectief, klaagde het onmenselijke karakter van de structuur aan. Ze benadrukte dat de mensen die in gesloten centra verblijven, mishandeld worden, kalmeringsmiddelen toegediend krijgen en in afzondering opgesloten worden.

Een afgevaardigde van de Liga voor Mensenrechten legde de nadruk op "de willekeurige en administratieve opsluiting die heerst in de centra, waar het enige wat men de mensen verwijt is dat ze geen papieren hebben".

José Mukadi, de woordvoerder van de UDEP (Union de Défense des Sans-papiers), noemde Vottem "een kamp van de schaamte" en bracht de drie strijdpunten van zijn organisatie in herinnering: de regularisatie van mensen zonder papieren, de sluiting van de gesloten centra en het stopzetten van uitwijzingen en razzia's.

Thierry Bodson, de secretaris-generaal van het ABVV Luik-Hoei-Borgworm, veroordeelde de Belgische immigratiepolitiek. Ook het ACV, Oxfam en de vzw Entraide & Fraternité steunden de actie.

België telt zes gesloten centra voor buitenlanders waar een achtduizendtal mensen verblijven. (belga/dm)

verkiezingen Frankrijk : Le pen zwaar afgestraftDe extreem-rechtse Jean-Marie Le Pen en z'n Front National hebben zware verliezen geleden bij de jongste presidentverkiezingen in Frankrijk . De partij van Le Pen verloor 6% en strandt op 10,5 % , het slechtste electorale resultaat ooit in de geschiedenis van het Front National , ondanks de uitdrukkelijke steun van Vlaams Belanger Filip Dewinter .Volgens het VB is de nederlaag van Le Pen de schuld van... zijn concurrent. Bij de vorige presidentverkiezingen haalde Le Pen nog verrassend de tweede ronde .
Het enorme verlies (een halvering!) van extreem-rechts in frankrijk is waarschijnlijk toe te schrijven aan Sarkozy , die massaal kiezers wegkaapte bij Le Pen . Sarkozy heeft zondag 31,11% van de stemmen gekregen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Zijn socialistische rivale Ségolène Royal kreeg 25,84% van de stemmen.

Jurgen Verstrepen haalt uit .

Op de Antwerpse regionale televisie ATV gaf Verstrepen nog 's toelichting bij z'n overstap naar Lijst Dedecker .

"Ze moesten u afslachten"De zaalvoetbalwedstrijd tussen ZVK Scherpenheuvel en Sahin Hasselt is vrijdagavond uitgedraaid op een racistische scheldtirade.
Voorzitter Omer Mievis ( foto) van ZVK Scherpenheuvel had vrijdagavond geen gelukwensen klaar voor Sahin Hasselt, kersvers kampioen in derde nationale Futsal.
Integendeel, Mievis uitte de ene kwetsende en racistische leuze na de andere aan het adres van de bezoekers. Aan de vuilbekkerij kwam pas een einde toen de politie de dronkeman kwam inrekenen.


Sahin Sport (foto onder) is een smeltkroes van nationaliteiten. Marokkanen, Turken, Bosniërs, Belgen... Natuurlijk valt er in het heetst van de strijd al eens een discriminerend woord. Maar wat de Hasselaren vrijdag in Scherpenheuvel te verduren kregen, neen, dat tartte alle verbeelding.

“Toen we om kwart na acht aankwamen is de voorzitter van Scherpenheuvel ons onmiddellijk beginnen beledigen en uitschelden,” schetst secretaris Guido Lucas. “Alles wat de man zei had een racistische bijklank. Vuil makkaken, bruin apen, afslachten moesten ze jullie allemaal...


De scheldtirade stopte pas rond kwart over tien, even na de rust. Toen achtte ook de gealarmeerde politie de maat vol. “Zijn eigen vrouw was - net als alle andere mensen van Scherpenheuvel - zo beschaamd dat ze zelf de politie heeft gebeld,” vervolgt Lucas.
“Ook de vijf agenten, één met een Mechelse scheper, konden hem niet bedwingen. Uiteindelijk hebben ze hem geboeid meegenomen en hem thuis afgezet. Zijn vrouw, die later teruggekeerd is, had al zijn schoenen verstopt en alle deuren afgesloten, zodat hij zeker niet meer kon terugkeren.”

De feiten werden door verscheidene bronnen bij ZVK Scherpenheuvel en de politie van de zone Scherpenheuvel-Zichem bevestigd. Zelfs boosdoener Omer Mievis gaf de feiten zondagmiddag toe. Blijkbaar kon de preses niet verkroppen dat de wedstrijd, die het in december won met 7-3, herspeeld moest worden omwille van een scheidsrechterlijke dwaling. “Ik blijf erbij. Dat was een schandalige beslissing van de bond. Dat heb dat die mensen van Sahin, die de klacht indienden, willen duidelijk maken,” aldus Mievis, die vervolgens toch mea culpa sloeg.
Ik heb dingen gezegd die niet kunnen. Ik ben bereid daarvoor mijn excuses aan te bieden. Maar je weet hoe dat gaat, ik had wat pintjes te veel op en was gefrustreerd.

Argumentatie waarmee Sahin geen genoegen neemt. Vandaag vertrekt een aangetekend brief naar de voetbalbond. “Ik ben vooral blij dat wij als bestuur alle spelers en supporters hebben kunnen intomen,” zegt voorzitter Murat Sahin.
“Zelf stond ik ook op overkoken. Maar ik wilde niet dat onze goede naam besmeurd zou raken.”

- VN-rapport : Vlaanderen discrimineert (video)
- Racisme in opmars
- Centrum twintig keer naar rechter voor racisme in 2006
.

zondag 22 april 2007

Humor : Perscommuniqué Vlaams Blok Ransbeek(Vlaams Blok Ransbeek ,wat voorafging)

OOK :

Tania Derveaux, het boegbeeld van de Lijst Nee, gaat naakt en daar kan Philip Dewinter niet mee lachen. Volgens Dewinter is dit namelijk "een zet van de socialisten om ons foertstemmen te ontfutselen". Werk aan de winkel dus voor Anke Van dermeersch...

.

Franse neonazi's bekennen schending 52 moslimgraven


Drie jonge Fransen hebben bekend dat ze op het militair kerkhof van Notre-Dame de Lorette bij Arras 52 moslimgraven hebben beklad met nazileuzen ( "skin is not dead" & "Heil Hitler" ) en hakenkruisen.
Tijdens de vernielingen op vrijdag 20 april werd hun auto in de buurt opgemerkt door enkele vaste bezoekers van het kerkhof .

De drie - twee Fransen van 22 jaar en een zestienjarige - gaven racistische motieven op voor hun daden. Op het kerkhof liggen 23.000 soldaten van verscheidene nationaliteiten begraven.

vrijdag 20 april 2007

Proces Debie : parket gaat in beroep !

Gewezen Antwerps politiecommissaris en huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Bart Debie (32) heeft vrijdag dan toch beroep aangetekend tegen het vonnis van 5 april waarin hij tot een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel (Video) werd veroordeeld.
"Vanwege de hetze in de media en de impact op mijn gezin had ik besloten om niet in beroep te gaan, ook al ben ik onschuldig. Maar nu het Antwerpse parket vrijdag beroep heeft aangetekend, heb ik mijn advocaten de opdracht gegeven om hetzelfde te doen", verklaarde Debie.

De correctionele rechtbank achtte het bewezen dat hij zich schuldig maakte aan meerdere feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en het verduisteren van bewijsmateriaal. Voor sommige tenlasteleggingen, waaronder inbreuken op de racismewet en afpersing, werd hij vrijgesproken. Debie kreeg uiteindelijk drie jaar met uitstel.

Het openbaar ministerie had vier jaar effectief gevorderd. Het dossier verhuist nu naar het hof van beroep in Antwerpen. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet duidelijk.

Bart Debie toch niet in beroepBart Debie (32), ex-politiecommissaris en gemeenteraadslid voor Vlaams Belang werd door de strafrechter veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen, machtsmisbruik en vervalsen van pv's. In tegenstelling tot zijn eerste reactie na het vonnis besloot Bart Debie toch geen beroep aan te tekenen. Mogelijk tekent het parket, dat bij de behandeling van de zaak vier jaar eiste tegen Debie, wel beroep aan.

donderdag 19 april 2007

VB-gemeenteraadsleden in actie (deel 2 )

Het personeel van het OCMW is beschaamd en verontwaardigd over het wangedrag van Walther Bruwiere, VB-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas. Bij de opening van de kringwinkel slaagde hij er in de sfeer behoorlijk te verpesten. "Stomdronken en niet meer in staat zichzelf recht te helpen, lag hij te roepen en te schreeuwen," aldus OCMW-voorzitter & Cd&v'er Jef Foubert (foto) . Bruwiere zelf minimaliseert de feiten. Vorig jaar werd hij nog uit de gemeenteraad gezet omdat hij ongepaste opmerkingen maakte van op de publieksbanken. Hij raakte ook niet verkozen in de OCMW-raad, pas na enig gefoefel kreeg hij er een zitje. (blokwatch)

UPDATE :

Het VB heeft haar Sint-Niklase OCMW-raadslid Walther Bruwiere onder curatele gesteld nadat hij stomdronken de openingsreceptie van de lokale kringwinkel op stelten zette. VB-gemeenteraadslid Frans Wymeersch legt hem een receptieverbod op tot en met september 2007. Bruwiere mag na de zittingen ook niet meer naborrelen met zijn collega's.

Werkstraf voor man die Gerolf Annemans met dood bedreigde
Een 29-jarige man uit Brussel heeft zich voor de correctionele rechtbank van Antwerpen moeten verantwoorden voor de doodsbedreigingen die hij in mei 2006 aan het adres van Vlaams Belang-kamerlid Gerolf Annemans uitte. Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf van 80 uur.
De beklaagde was danig onder de indruk van het bloedbad dat Hans Van Themsche op 11 mei 2006 had aangericht in de Antwerpse binnenstad. De jongeman schoot een tweejarige peuter en haar Malinese kinderoppas dood en verwondde een Turkse vrouw. Hij zou uit racistische overwegingen gehandeld hebben.

De Brusselaar stuurde een week later een e-mail naar Gerolf Annemans waarin hij eiste dat de VB'er zijn verontschuldigingen zou aanbieden aan de allochtone gemeenschappen van Antwerpen. Als Annemans dat niet deed, zouden hij en zijn kinderen wat beleven.

De beklaagde, die al enkele jaren met psychologische problemen kampt, besefte al snel dat hij te ver was gegaan en stuurde een tweede mail met verontschuldigingen. Hij verduidelijkte dat hij Annemans alleen maar 'politiek' dood wenste. Zijn psychologische toestand zou inmiddels terug stabiel zijn.

Gerolf Annemans stelde zich burgerlijke partij en vroeg een morele schadevergoeding van een euro. Het vonnis volgt op 16 mei

Vlaams belang legt cordon rond Verstrepen


Gisteren ging Jurgen Verstrepen in goede verstandhouding weg bij het Vlaams Belang , want behalve met de kliek rond voorzitter Vanhecke had ie met niemand problemen .
Sommige VB'ers hadden het zelfs over "uit het oog maar niet uit het hart " (Debie) .
Nauwelijks één dag later blijkt de vriendschap al in het vriesvak te liggen , de ex-collega's gunnen Verstrepen geen blik meer . op z'n website staat het zo :

Daarnet op mijn 'nieuwe plaats/zitje' in het Vlaams Parlement. ( foto boven) Het zijn politiek vreemde boeiende tijden... . Ook al zeg ik nog steeds vriendelijk een goeiedag tegen mijn nu (ex)collega's van het VB in de koffiekamer van het Vlaams Parlement, blijkbaar hebben ze besloten om nu een 'cordon' rond mij te leggen en zelfs niets meer te zeggen of zelfs niet meer naar mij te 'kijken' of zo... Zielig hoor. Nou ja, het zij zo. Ik blijf open en eerlijk en niet verkrampt, in tegenstelling tot....

woensdag 18 april 2007

Verbod neonaziverenigingen komt er voorlopig niet

De kamercommissie Justitie heeft beslist het advies van de Raad van State in te winnen over het wetsvoorstel dat racistische, negationistische en neonazistische organisaties verbiedt. Dat betekent meteen dat de wettekst het deze legislatuur niet meer haalt.

Het wetsvoorstel, dat alle meerderheidspartijen ondertekenden, was vooral het werk van Koen T'Sijen (Spirit). Hij viseert vooral neonazistische organisaties zoals Blood and Honour, maar kreeg vrij veel kritiek over de draagwijdte van de wettekst.

Nu het voorstel het in het parlement niet meer haalt, wil Spirit het dossier ter sprake brengen bij de regeringsonderhandelingen

Frieda Van Temsche stopt met politiek

Een zwarte dag voor het Vlaams Belang. De partij verliest behalve Jurgen Verstrepen nog een boegbeeld. Frieda Van Themsche (52) zal níét op de tweede plaats staan op de Kamerlijst van West- Vlaanderen. Zij stopt met de politiek.
Rechtstreekse aanleiding voor haar beslissing is de schietpartij in de Verenigde Staten. ”Dat confronteerde mijn familie maandagavond opnieuw sterk met de feiten die mijn neef, Hans Van Themsche, vorig jaar pleegde in Antwerpen”, zo vertelt zij.

”Het is een zuiver persoonlijke beslissing. Ik ben niet uit de partij gezet of gestapt. Dat wil ik benadrukken. En ik blijf een Vlaams-nationaliste in hart en nieren.Maar ik heb voor mijzelf uitgemaakt dat ik voortaan mijn beste krachten aan mijn gezin moet wijden.”
en ”Waar ben ik mee bezig? Zo heb ik mij de jongste maanden herhaaldelijk afgevraagd. De politiek is op de verkeerde weg. Er wordt niet meer naar de mensen geluisterd. Dus kan ik mij beter concentreren op mijn gezin, zo heb ik voor me zelf uitgemaakt. Daar kan ik mij veel nuttiger maken. Er is een nieuw kleinkind op komst bij mijn dochter. Zij leeft samen met een jongen van Marokkaanse afkomst (!). Ook dát heeft een rol gespeeld. En wat zeker ook meespeelt is het verlies van onze zoon, nu vier jaar geleden. Ik ben dat nooit te boven gekomen. Ten slotte heeft mijn man ook een zaak waar 15 mensen werken. Dat brengt een zware verantwoordelijkheid mee. Dat allemaal samen maakt dat ik tot de slotsom ben gekomen dat ik beter uit de politiek stap”, aldus Frieda Van Themsche.

- Vonnis Van Themsche (video)
- Reconstructie racistische moorden (video)
- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD'er eist 180.000 euro voor mislopen OCMW-voorzitterschap
- Vlaams parlementslid Vrancken naar LDD
- Vlaams Belang manipuleert pers
.

Gedenksteen voor vermoorde Luna

De buurtbewoners van de Zwartzustersstraat in Antwerpen zamelen geld in voor een gedenksteen voor de tweejarige Luna (foto : samen met haar oppas Oulematou ). Het meisje werd er op 11 mei vorig jaar samen met haar Malinese oppas Oulematou Niangadou doodgeschoten . Dader Hans Van Themsche handelde uit racistische motieven. De buurtbewoners hebben dit initiatief genomen in nauw overleg met haar ouders, die zelf niet in de straat wonen.
(foto onder: slachtoffers Van Themse)

Lees ook het interview met de tante van Oulematou

Video : 'Antwerpse moorden, 1 jaar later'Update : Hans Van Themsche werd op 11 oktober 2007 schuldig bevonden aan moord en poging tot moord, met de verzwarende omstandigheid dat hij handelde uit racisme .
De volksjury zag geen verzachtende omstandigheden en veroordeelde HVT tot levenslang.

Verstrepen & Dewinter in terzakeSorry Filip , sorry Gerolf ....


dinsdag 17 april 2007

Base dient klacht in tegen Jurgen Verstrepen


GSM operator BASE dient een klacht in tegen Jurgen Verstrepen voor het gebruik van de slogan ,,Freedom of Speech'' in zijn campagne. Dat meldt de operator aan het persagentschap Belga. ,,BASE baseert zich voor de klacht op artikelen uit de Belgische wetgeving'', aldus woordvoerder Bart Vandesompele. ,,We distantiëren ons op de meest krachtige manier van de demarche van Jurgen Verstrepen en willen op geen enkele manier dat de 'Freedom of Speech' slogan misbruikt wordt door een ex-Vlaams Belanger. BASE laat zijn imago niet besmeuren door het gedachtegoed van Verstrepen en waar hij voor staat''.
Bij BASE werken meer dan veertig verschillende nationaliteiten.

Jurgen Verstrepen spreekt .

Naar aanleiding van z'n overstap naar Lijst Dedecker zette Jurgen Verstrepen een extra Videocast op z'n weblog .
Jurgen Verstrepen zegt deze overstap te maken omdat het Vlaams belang ondanks alle eerder gedane beloftes , toch de harde lijn blijft aanhouden .

EXTRA VIDEOCAST


Jurgen Verstrepen loopt over naar lijst DedeckerJurgen Verstrepen (40) stapt op bij het Vlaams Belang en trekt op 10 juni de Antwerpse Lijst Dedecker. Dat heeft Jean-Marie Dedecker vandaag bevestigd.
Jurgen Verstrepen ligt sinds januari overhoop met VB-voorzitter Frank Vanhecke en twijfelt sindsdien hardop over zijn toekomst bij Vlaams Belang. Met Verstrepen erbij krijgt Lijst Dedecker uitzicht op een Antwerpse Kamerzetel, mogelijk ten koste van het Belang.


Als zogenaamde verruimer kreeg de voormalige radiomaker Verstrepen in 2004 een Vlaams Blok-zitje in het Vlaams parlement cadeau. Een succesverhaal werd dat niet. Verstrepen werd door de VB-top hooguit gedoogd, maar de partijkoers bijsturen kon hij niet. Begin dit jaar stelde hij voor de rechtse Vlaamse krachten te bundelen op een lijst naast het VB. Verstrepen werd teruggefloten door Vanhecke, die het idee afschoot als "het dwaze en absurde experiment van een leerling-tovenaar". Die vernedering zat Verstrepen niet lekker.

"Marie-Rose Morel is na haar misser milder behandeld dan ik. Zij en Vanhecke vormen één geheel", zei hij toen. Sindsdien woedt tussen beiden een koude oorlog. Toch stemde Verstrepen onlangs in met de plaats van lijstduwer op de Antwerpse Kamerlijst van Gerolf Annemans.

Enkele reacties :

Spijtige beslissing van Jurgen!Jammer dat het Forza Flandria concept niet doorging maar dat is geen reden om over te stappen naar een lijst zonder toekomst.De aanhouder wint en dat geldt ook voor het Vlaams Belang.Rechtse groeten,
Bert DeckersVoorzitter VBJ Antwerpen

* jurgen, ik heb op je gestemd op de vb lijst, voel me nu verraden en wil die stem terug.
aragorn (weblog Verstrepen )

* Goed gedaan, mijn felicitaties eindelijk een waar alternatief op rechts !
Kristof Buelens

*Jurgen,Het zat eraan te komen, maar ben toch zwaar teleurgesteld in de man die zich steeds tegen versnippering van het rechtse politieke landschap heeft uitgesproken.Ik wens je verder succes maar ook mijn stem heb je niet meer.
Tom Genbrugge
Vlaams Belang gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver

* Verstrepen had altijd de mond vol over politiek fatsoen en eerlijkheid. Gaat hij nu consequent zijn, en zijn (dikbetaald) parlementair zitje dat hij via het V.B. verwierf terug ter beschikking van die partij stellen? Of gaat zijn eerlijkheid toch niet zo ver?
Stijn Hiers VB-fractiesecretaris in het Brussels parlement

* Jurgen, jij vuile verrader. Vies moeslumvriendje. En ik die op u gestemd heb. Bekeerd tot de islam?
jan maat ( gefrustreerde Vlaams belang-kiezer )

*
zij zeggen van ons (Vlaams Behangers) dat wij racisten zijn maar ik zeg u, wij zijn dat niet. Het is niet omdat wij zwarten en moeslums willen haten dat wij onverdraagzaam zijn.
Jan maat ( onderstreept nogmaals het VB-niveau )

* De Vlaamsgezinde en rechtse politieke krachten in Vlaanderen kunnen onmogelijk gediend zijn met overloperij en met politieke versnippering .
Frank Vanhecke

Voorzitter Vlaams Belang (op de VB-Website )

*
Stuk parasiet, blijft wel op het 'zitje VB' zitten. Hou dan ook de eer aan uzelf, misbasksel!
Gina ( één van de smaakmakers op de weblog van verstrepen )

* Ik woon in Wilrijk, en voel me bedrogen door jouw. Mijn stem krijg je nooit meer Jurgen.
Ik blijf echter wel VB stemmen.
Patrick

*
Laatste reactie op deze verradersside, ik wens je zelfs geen geluk, en ik hoop dat je uit het politiek beeld verdwijnt
Alain (op de weblog van Verstrepen )

* ik zou voor jurgen stemmen meer ni meer nu hij op dezelfde lijst staat as die kwal van DD die alleen alles kapot wil .
de vettige hoek / rillaar (HLN)

*Bijzonder trestige dag voor Vlaanderen. Waarom toch ???
zer2 (weblog Verstrepen )

* Vuile klootzak jij bent geen echte vlaming maar een bedrieger!!!!Bedriegers zoals jouw moeten op een brandstapel belanden. Daarmee basta!!!!!
Flor (weblog Verstrepen )

* De ratten eruit, stukske verrader. Hoe laag kunt ge vallen.
Philip de antisos (weblog verstrepen )

* welkom terug Jurgen in de normale wereld !
Heb altijd geweten dat je niet bij dat uitschot thuishoorde !
The piano

*
Vind Jurgen nu de stomste kloot en bezoek hier nooit nog zijn site !
Bakoen ( Weblog vertsrepen )

Asielzoeker Filip Dewinter bij Pauw & Witteman (Ned.TV)

Dewinter kwam zijn klaagzang nog 's overdoen bij Pauw & Witteman op de Nederlandse televisie .
De slachtoffer-rol gaat 'm steeds minder goed af .
Bij Pauw & Witteman zegt hij op een gegeven moment : " ik heb respect voor de islam " waarop de moderator repliceert : " dat weet u meesterlijk te verbergen " .
het volledige interview ziet u HIER :

maandag 16 april 2007

Filip Dewinter: "Ik vraag asiel in Nederland"


Als ik mijn politieke rechten in België verlies, vraag ik desnoods politiek asiel in Nederland. Dat zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang).
Daarmee geeft hij een schot voor de boeg in de discussie die het parlement woensdag voert over een wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS).
De kamercommissie Justitie debatteert deze week over een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om zowel
corrupte ambtenaren als burgers die zijn veroordeeld in een racismeproces, uit hun burgerrechten te ontzetten.


"Na de veroordeling van het Vlaams Blok en de aanpassing van de wet op de partijfinanciering, is dit het derde initiatief van paars om het VB politiek te vermoorden", zegt Dewinter. "Als die wet er komt, word ik wellicht het eerste slachtoffer."

Dewinter , voor wie "slachtoffer spelen " geen geheimen meer heeft , verwijst naar een zaak tegen hem bij de Raad van State, na een uitspraak in het Amerikaanse tijdschrift Jewish Week. Gevraagd waarom Antwerpse joden zouden moeten stemmen op een xenofobe partij, antwoordde hij: "Er is geen sprake van vreemdelingenhaat, maar als het dan toch absoluut een fobie moet zijn, dan maar islamofobie. Ja, ik ben bang van de islam."
Of de Vlaamse Calimero welkom is in Nederland is erg twijfelachtig ,
in een niet zo ver verleden kreeg Dewinter er choco naar z'n gezicht gesmeten (foto) en werd een wagen vernield die verondersteld werd de zijne te zijn .
Neen , echt welkom is 'm in Nederland niet .- Filip Dewinter's grootste nachtmerrie (video)
.

zondag 15 april 2007

Duitse legerinstructeur :" Schiet op zwarte Amerikanen "Een Duitse legerinstructeur heeft een soldaat aangeraden zich voor te stellen dat hij het opnam tegen zwarten in de New-Yorkse wijk The Bronx . Beelden van het incident waren te zien op de Duitse televisie.

De instructeur staat met de soldaat in een bos. De instructeur zegt: "Je bent in de Bronx. Een zwart bestelbusje stopt voor je. Drie Afrikaanse Amerikanen stappen uit en beledigen je moeder op een vreselijke manier... doe wat!" De soldaat schiet salvo's af met zijn machinegeweer en vloekt in het Engels. De instructeur beveelt hem nog luider te vloeken.

Het Duitse ministerie van Defensie bevestigt dat de beelden zijn gemaakt in de zomer van 2006 op de basis Feldwebel-Schmid in de plaats Rendsburg. Het leger is al vanaf januari op de hoogte van het incident. Er is een onderzoek ingesteld.UPDATE : De Bronx reageert

Videolink : Klik hier .
.

zaterdag 14 april 2007

Géén satire .Met Deze Vlaams Belanger is het bloedernst !vrijdag 13 april 2007

Neonazi-bijeenkomst in VB-secretariaat

Morgen, op zaterdag 14 april, verwelkomt het VB- lokaal in Hamme een groep Russische neonazi's. Onder meer Alexej Michailov en Jevgeni Belan van de DPNI uit Moskou komen naar Hamme voor een "meeting over Rusland en de Europese Rijksgedachte". De DPNI of de Beweging Tegen Illegale Immigratie viel 2005 en 2006 op door haar marsen van skinheads die de hitlergroet brachten en in de Moskouse straten een klopjacht hielden op niet-blanken. De ontmoeting is een initiatief van Euro-Rus, de organisatie van gewezen VB-kandidaat Kris Roman.

(foto: Kris Roman tijdens een van zijn bezoeken aan Rusland)


Op de uitnodiging voor het congres staat echter het telefoonnummer van Jan De Beule, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Hamme en voorzitter van de VZW Jongeren aktief. Die vzw noemt zichzelf de "militanten groep van Vlaams Belang" en baat het VB-secretariaat in Hamme uit. De vzw heeft haar lokaal op hetzelfde adres als het partijsecretariaat. Kris Roman ziet geen probleem: volgens hem is De Beule volledig op de hoogte en stelde hij graag het VB-lokaal ter beschikking. Nationaal voorzitter Frank Vanhecke wil geen standpunt innemen: "Ik weet daar niets van af" .- Gisteren werden Oostfronters herdacht (video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Ex-KKK-leider molesteert Zwarte Piet
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Björn Roose over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "

(bron : blokwatch/AFF)

Parket in beroep tegen vrijlating verdachten poging abortus

Het Gentse parket heeft in de zaak van de poging tot abortus in Assenede, beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer om de drie verdachten vrij te laten. Daardoor blijven de zoon en zijn ouders twee weken langer in de cel.

Het gezin verzette zich tegen de zwangerschap van de vriendin van de zoon, een 29-jarige Marokkaanse. Ze sloten de drie maanden zwangere vrouw op in hun woning. De vrouw werd geslagen en kreeg ook een stroomstoot op haar buik toegediend.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moet zich nu binnen een termijn van vijftien dagen uitspreken over de verdere aanhouding van de verdachten.


Burgemeester Brugge sluit tijdelijk skinhead-café


Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) heeft de tijdelijke sluiting bevolen van café De Kastelein aan de Maalse Steenweg. Het skinhead-café moet vanaf 13 april een maand dicht na een reeks nieuwe klachten van overlast in de buurt. In mei 2006 kwam De Kastelein in de actualiteit omdat drie gasten van het café wat verderop twee mannen, waaronder een kleurling, neersloegen. De kleurling raakte in coma.

In de loop van 2006 en 2007 stelde de lokale politie diverse klachten van ordeverstoring vast ter hoogte van het skinhead-café. Het hoogtepunt was de vechtpartij begin mei. Toen werd het café al tijdelijk gesloten om de rust te herstellen.

De klachten in 2007 waren onder meer lawaaioverlast, nachtlawaai en een uitdagende en agressieve houding van de gasten ten aanzien van de politie. Er werd geen gevolg gegeven aan de opgelegde instructies.
Yann Dvoraznak, de Franse uitbater van het café, vindt dit volslagen onzin.
Volgens burgemeester Patrick Moenaert had de 'officiële' uitbater zijn zaak niet meer in de hand. De voormalige uitbater deed zich tijdens controles voor als de verantwoordelijke. Volgens de burgemeester moet de huidige sluiting ook uitwijzen wie thans de werkelijke uitbater is.

UPDATE 2 mei '07

Skinheadcafé De Kastelein blijft dicht. Dat heeft de rechtbank in kort geding van Brugge gisteren bevestigd. De Franse uitbater Yann Dvoraznak had gevraagd om de sluiting van één maand op te heffen, maar de rechter vond zijn klacht niet gegrond. Burgemeester Patrick Moenaert (cd&v), die na klachten wegens geluidsoverlast op 31 maart 2007 overging tot de sluiting, handelde volgens de rechter niet onredelijk.
.
..