Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 25 april 2007

Beverense werkgever in beroep wel schuldig aan racistische C4


Het Gentse hof van beroep verklaarde dinsdag de zaakvoerder van een hotel in het Oost-Vlaamse Beveren schuldig aan het overtreden van de antiracismewet. De man had op het C4-formulier van een ontslagen allochtone werknemer geschreven dat hij "beter zou teruggestuurd worden naar de boes boes". In eerste aanleg was de zaakvoerder nog vrijgesproken.

G.S. werd in 2000 ontslagen als medewerker van de horecazaak Motel Beveren na een conflict met zaakvoerder Emeric V. Op het ontslagformulier van de Nigeriaanse werknemer vulde de zaakvoerder in als reden: "kan zich niet aanpassen aan het land. Zou beter teruggestuurd worden naar de boesboes waar mensen elkaar aanvallen."

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. Het vindt dat een dergelijke verwijzing naar de nationale of etnische afstamming van een werknemer op een officieel document een flagrante inbreuk vormt op het verbod om aan te zetten tot discriminatie en haat. De Rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde sprak de zaakvoerder echter vrij op 24 oktober 2005.

Het Gentse hof van beroep oordeelde dinsdag in het voordeel van de ontslagen werknemer. De bewezen feiten zijn "ernstig en betreurenswaardig", citeert het Centrum voor Gelijkheid van Kansen uit het arrest. "De beklaagde gebruikte zeer beledigende woorden om anderen ertoe aan te zetten zijn ex-werknemer het recht op werkloosheidsuitkering te ontnemen op grond van zijn ras, huidskleur en afkomst."

Emeric V. kreeg van het hof van beroep opschorting van de uitspraak van de veroordeling, voor een periode van drie jaar. Dat betekent dat hij schuldig bevonden werd, maar dat hij geen straf krijgt opgelegd. De beklaagde moet wel 500 euro schadevergoeding betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Het Centrum vindt het belangrijk dat het arrest erkent dat een C4 een openbaar geschrift is en dat wie hierop racistische uitspraken doet, aanzet tot haat en discriminatie.(belga)