Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 11 april 2007

demonstratie tegen bajesboten voor papierlozen (Ned)


Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe bajesboten in Zaandam (Ned), zetten zo’n 90 actievoerders afgelopen maandag (9 april ) hun betonscharen in het hekwerk. Justitie wil hier deze maand 300 tweepersoons-cellen in gebruik nemen voor vreemdelingenbewaring. Het prikkeldraad en het hekwerk dat de boten afsluit van de buitenwereld wordt op dit moment gedemonteerd met betonscharen, steeksleutels en kniptangen. Een groep klimmers begeeft zich op de sportkooien en brengt een spandoek aan met de tekst: ‘Ontmantel Bajesboten Zaandam. Migreren is geen misdaad’.

Middels deze actie willen de actievoerders de zoveelste uitbreiding van vreemdelingendetentie tegenhouden en het huidige denken over migratie openbreken.
De actiegroep Migranten Welkom wil een duidelijk protest laten horen: de bajesboten zijn een voortzetting van het repressieve anti-migratie beleid van de afgelopen jaren en een schending van universele mensenrechten. De huidige regering pretendeert door middel van het generaal pardon wellicht een andere weg in te slaan, in werkelijkheid wordt het beleid van afgelopen jaren glashard doorgezet.

Een van de zwaarste middelen die je tegen mensen kan inzetten wordt op de boten toegepast: vrijheidsbeneming. Om deze behandeling jegens migranten te rechtvaardigen wordt in politiek en media een beeld geschetst waarbij migratie en criminaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nederland sluit per 100.000 inwoners meer mensen op in vreemdelingenbewaring dan welk land in Europa ook.

Het grootste deel van deze gedetineerden wordt niet uitgezet maar belandt uiteindelijk terug op straat. Afschrikken is dan ook het werkelijke doel van het migratiebeleid en deze nieuwe bajesboten het middel. Misstanden zoals die in de Rotterdamse boten aan het licht kwamen, kunnen we binnenkort ook in Zaandam verwachten: slecht opgeleide, agressieve bewakers, een gebrek aan ruimte en medische voorzieningen, en een voortdurende onzekerheid die het verblijf voor de gedetineerden psychisch ondraaglijk maakt.

Een geglobaliseerde wereld gaat kennelijk nog steeds gepaard met muren, hekken en prikkeldraad om wereldburgers hun vrijheid van beweging af te nemen en deze te privatiseren. In de woorden van een van de deelnemers: "Migratie is van alle tijden en plaatsen. Door migranten te criminaliseren worden de beweegredenen van migranten aan de kant geschoven: de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld en de voortdurende aanwezigheid van oorlog en repressie."

Migranten Welkom wil met deze actie haar solidariteit betuigen met de migrantenstrijd voor burgerrechten binnen en buiten de gevangenissen.

VIDEO