Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 5 april 2007

Drie jaar met uitstel voor VB-raadslid Debie


De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft gewezen Antwerps politiecommissaris en huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Bart Debie (32) donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel. De rechtbank achtte het bewezen dat hij zich schuldig maakte aan meerdere feiten van buitensporig politiegeweld en het vervalsen van processen-verbaal. Voor sommige tenlasteleggingen, waaronder inbreuk op de racismewet, werd hij vrijgesproken.

Debie moet aan vijf burgerlijke partijen een schadevergoeding van in totaal 7.500 euro betalen. Het VB-raadslid kondigde al meteen aan dat hij beroep zou aantekenen tegen de uitspraak. De tweede beklaagde, Allan Mens, een vroegere politie-collega van Debie, werd door de rechtbank vrijgesproken.

"de bluts met de buil. Soms zijn onorthodoxe methodes nodig om niets ontziende figuren te stoppen"

Bart Debie kan rekenen op de "uitdrukkelijke steun" van zijn partij, het Vlaams Belang. "Als we hem laten vallen, laten we alle politiemensen vallen die een harde aanpak van de criminaliteit nastreven"
, zegt VB-frontman Filip Dewinter.
Debie werd door de rechter niet veroordeeld wegens racisme en dat vindt Dewinter belangrijk voor de verdere politieke carrière van de gewezen commissaris. "Al bij al ben ik gematigd positief over het vonnis. We wisten op voorhand dat een vrijspraak niet tot de mogelijkheden zou behoren", besluit Dewinter.
"Ik heb liever wat meer robocops à la Bart Debie dan halfzachte gendarmes"

(F.Dewinter )


Volgens goede bron komt de partijtop morgenochtend bijeen om de plaats en rol van Bart Debie bij de komende federale verkiezingen te bespreken.

UPDATE :

Op de weblog van Debie staat sinds deze avond te lezen

Er zijn schijnbaar misverstanden over het al dan niet in beroep gaan. Ik overweeg beroep maar ga dit eerst overleggen met mijn advocaten, familie, partijleiding, enz. Laat ons dus eerst eens toe om het vonnis en de motivatie te bestuderen en dan te beslissen.

wat heet een misverstand indien je op TV verkondigt in beroep te gaan ( zie video ).
Of Debie werkelijk beroep aantekent lijkt weinig waarschijnlijk , zeker gezien de gevangenisstraf volledig voorwaardelijk is . Bij een eventueel beroep zit het er dik in dat de rechter een effectieve celstraf uitspreekt want de feiten zijn geen kattepis . Debie toont ook geen enkel berouw , integendeel , hij beschimpt en beschuldigt zijn slachtoffers in de media en spreekt van een politieke afrekening . (ten tijde van de feiten was Debie niet aktief in de politiek )
.