Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 18 april 2007

Gedenksteen voor vermoorde Luna

De buurtbewoners van de Zwartzustersstraat in Antwerpen zamelen geld in voor een gedenksteen voor de tweejarige Luna (foto : samen met haar oppas Oulematou ). Het meisje werd er op 11 mei vorig jaar samen met haar Malinese oppas Oulematou Niangadou doodgeschoten . Dader Hans Van Themsche handelde uit racistische motieven. De buurtbewoners hebben dit initiatief genomen in nauw overleg met haar ouders, die zelf niet in de straat wonen.
(foto onder: slachtoffers Van Themse)

Lees ook het interview met de tante van Oulematou

Video : 'Antwerpse moorden, 1 jaar later'Update : Hans Van Themsche werd op 11 oktober 2007 schuldig bevonden aan moord en poging tot moord, met de verzwarende omstandigheid dat hij handelde uit racisme .
De volksjury zag geen verzachtende omstandigheden en veroordeelde HVT tot levenslang.