Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 28 april 2007

Karel Dillen (1926 - 2007 )Karel Dillen , geboren in 1926 noemt hij zichzelf een stille bewonderaar van de "Nieuwe Orde " tijdens de bezetting.

Zijn lijfspreuk :
"Een politieke partij is zeer mooi, maar er zouden geen verkiezingen mogen zijn"Is stichter in 1946 van een jeugdvereniging "Het Sint Arnoutsvendel" jeugdgroep dat een onderafdeling is van het Algmeen Diets Jeugdverbond (ADJV). Dillen toonde zich daarin zeer extremistisch gezind en verafgoodde Vlaamse Nationalisten, die voor hem als voorbeeld moeten gesteld worden, onder andere Cyriel Verschaeve, August Borms, Reimond Tollenaere enz. De leden werden vooral gerekruteerd in ex-collaboratiemiddens.

In 1949 sticht hij ook de JNG of Jong Nederlandse Gemeenschap die incivieken of kinderen van collaborateurs aantrekt.

Hij had in die tijd ook reeds contacten, door zijn extreem anti-communisme, met Paul Van Den Boeynants en Walter Bouchery. Hij trekt ook tijdens de vele toespraken een parellel tussen de Oost-frontstrijders (SS'ers) en de Vlamingen die naar Korea vertrekken in 1950.
Verdere contacten met de Franse racist : Maurice Bardèche die een van de eerste revisionisten is en van wie Karel Dillen het boek "Nurenberg ou la terre promise" in het Nederlands heeft vertaald en uitgegeven in Vlaanderen in 1956.Op dat ogenblik ziet men voor de eerste keer het V.M.O. optreden.

Hij richtte ook met Walter Bouchery het weekblad "Opstanding" op.

In 1957 werd Dillen lid van de V.U en werd hij voorzitter van de Antwerpse afdeling van de Volksunie-jongeren en 1958 presenteerde hij zich voor de eerste keer op de V.U lijst maar werd niet verkozen

Sticht "Were Di"

Steunt regelmatig financieel het "St Maartensfonds".

Stichter van de "Vlaamse Nationale Partij" en het "Vlaams Blok". in 1978 waarvan hij de eerste en enige verkozene was voor het parlement.
Volksvertegenwoordiger van 1978 tot 1987
Daarna wordt hij Senator en in 1989 vertrekt hij naar het Europees Partement.
Hij stelt Frank Vanhecke aan als zijn opvolger in 1996 en wordt Ere-voorzitter van het Vlaams Blok voor het leven.
Hij verlaat in 2003 het Europees Parlement.

Enkele van zijn uitspraken :

- In 1951 :

"
Er is maar één kans, dat is een verbond te sluiten met het zich heroprichtend Duitsland om een dam op te richten tegen het communisme, want Frankrijk is rot en verkocht aan het communisme, terwijl Italië een te lui en te laf volk herbergt"

- In "Panorama": (1988) :

"Gedurende de oorlog was ik een passieve voorstander van de "Nieuwe Orde" en hoopte dat de Vlaamse emancipatie zich zou eindelijk zou realiseren."

- Wetsvoorstel in 1984
over de organisatie van het bedrijfsleven :

"Alleenstaande mannen en gehuwde vrouwen zullen s
teeds als eerste worden afgedankt. Er zijn tal van vrouwen die mee uit werken gaan voor het bekostigen van aangename doch in feite niet strikt levensnoodzakelijke weelde-artikelen.

- Tijdens een Vlaams Blokcongres in maart 1984 :

"Als men, zoals ik, op het uur van de pensionering is gekomen, heeft men alle beledigingen doorstaan. Men mag er gerust racisme en fascisme aan toevoegen. In mijn ogen zijn dat eretitels."

- 1990 :

"De Vlaamse Nationalisten zijn de erfgenamen van de collaboratie van 40-45( foto : De 25jarige Karel Dillen bij een manifestatie in Antwerpen in 1951 )

met dank aan zwerfkat