Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 12 april 2007

NSV haalt Nederlandse neo-nazi naar Hasselt voor toespraak


Op 24 april houdt de Hasseltse afdeling van NSV (de studentenclub van het Vlaams Belang) een bijeenkomst met een discussie over “Nationalisme & de Beweging in Nederland”. Nu blijkt dat de inleider van dienst een gekende neo-nazi uit Nederland is: Tim Mudde (foto boven), ook wel bekend van de nazi-groep Brigade M. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Thierry Vanroy (foto rechts) die zelf meermaals zijn sympathie voor het nazisme naar voor bracht.

Thierry Vanroy is de voorzitter (“praeses”) van NSV-Hasselt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was hij kandidaat voor het Vlaams Belang. In een niet zo ver verleden liet hij zich echter vooral opmerkingen door pro-nazistische uitspraken op tal van internetfora. Hij schreef onder meer dat hij hoopte dat een “fascisten vuist” het zal overnemen eens de “chaos van de democratie ineenstuikt”. Ook liet hij zich positief uit over Blood&Honour.


- De jonge herauten van de haat

- Grote leiders VB evalueren NSV-betoging te Gent (video)

- Neonazi-bijeenkomst in VB-secretariaat

- VB zet eigen neonazi-vandalisme op internet
.