Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 2 april 2007

Proces Debie : uitspraak op 5 april



Op donderdag 5 april valt de uitspraak in het proces rond de antwerpse "superflik" en VB-gemeenteraadslid Bart Debie .
Op de website van Debie vonden we tussen alle steunbetuigingen van blokstemmers en andere racisten de volgende reactie (brief uit indymedia.be 17/03/2007) van Koen Calliauw die voor de Pvda in de Antwerpse districtsraad zetelt .



***

De hele dag volgde ik in het Antwerpse Vlinderpaleis het Correctioneel proces tegen de voormalige superflik Bart Debie.
Arrogant als steeds, maar toch ongemakkelijk, zat hij een meter voor mij op zijn gummetje kauwend daar waar hij thuishoort. Op het beklaagdenbankje. Zich amper beheersend toen de burgerlijke partij zich afvroeg waarom dit ventje nooit psychiatrisch onderzocht werd, want er zijn " kosten " aan hem, dat is duidelijk. Volwassen werd deze " veiligheidsspecialist " en verkozene van het VB nooit. Gevaarlijk des te meer. Moeilijke jeugd gehad? Enkele jaren " heropvoeding " in een gesloten instelling zou deze late puber (geb.'74) goed kunnen doen. Het Vlaams Belang was buiten een paar marginale elementen niet aanwezig om haar kompaan te steunen. Toch liet deze racistische partij weten haar " expert " ook na een serieuze veroordeling binnen de broederlijke rangen te houden. Niet te verwonderen, de Debie's zijn geboren voor extreemrechts zoals ook de nazi's konden putten uit een enorme voorraad psychopaten die in Hitler de gemiste vaderfiguur zagen en in " de partij " een warme thuis vonden. Zoals Debie ook in het politiekorps bescherming vond tegen de boze buitenwereld. Bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur. Hij is dan ook een " waardig " VB-gemeenteraadslid.

Ik zou niet in de plaats van mijnheer Debie willen zijn en die kans is ook zeer klein. De vrouwelijke Openbare Aanklager maakte brandhout van hem. In een zeer overzichtelijke en gedetailleerde analyse illustreerde ze de tientallen beschuldigingen. Debie moet zich verantwoorden voor elf valse processen verbaal, dertien feiten van slagen en verwondingen als politieman, afpersing, diefstal, het aanzetten tot racisme, het vernielen van onroerend goed, foltering…
" Zijn gedrag zet ons democratisch systeem op de helling, een superflik als Debie hoort thuis in een politiestaat " , zei ze. De man gaf ook les in de politieschool, met als specialiteit…deontologie. Verbaasd dat zovele jonge agenten het niet te nauw nemen met de regeltjes tijdens betogingen? De procureur bleef niet in juridische, technische feiten hangen. Ze maakte duidelijk een relatie met maatschappelijke en politieke samenleving waarin onverdraagzaamheid en racisme aanwezig blijven.

De Procureur eiste 4 jaar gevangenisstraf, het Centrum voor Racismebestrijding 1€ provisoir, de burgerlijke partijen vele duizenden Euro's schadevergoeding. De uitspraak valt op 4 april. Met een advocaat als Debie er een heeft, Siffert, heb je geen aanklager nodig. In een chaotisch pleidooi, vallend over zijn dossiers, trachtte hij de meubels te redden door een gordijn van futiliteiten op te werpen. Zijn op het randje van het racisme zwevende uitspraken,werden herhaaldelijk onderbroken door de voorzitster die hem aanmaande op te houden " suggestieve taal " te gebruiken. Zo noemde hij de Turken " criminelen " en had hij het over " die soort " . Ondertussen kauwde de ex-commissaris verder.

Debie kreeg de genadeklap toen advocaat De Man zijn cliënt , de gedagvaarde agent A. Mens in verdediging nam en alle beschuldigingen naar de VB-er toeschoof, met bewijzen. De jongensclub van de Antwerpse politie was en is niet zo leuk. Er heerste terreur onder het mom van " collegialiteit " , een omerta. Het is een beerput die nu op een kier gezet wordt en zeer hard stinkt. De vraag is of Debie, om zijn hachje te redden, deze put zélf wat zal openen. Op zijn website insinueert hij daarnaar. Ook hoofdcommissaris Serge Muyters was en is daarbij betrokken, hij beschermde zijn vriendje Debie en zijn uitwassen. Hij belette dat integere agenten wél spraken. Hij heeft een vuile rol gespeeld in het koningsdrama rond hoofdcommissaris Lamine, die na jaren van alle schuld gezuiverd werd maar beschadigd blijft. De Procureur noemde de naam van Muyters herhaaldelijk in deze zaak. Gaat Debie dat ook doen of blijft de omerta heilig?

Wie niet genoemd werden, waren de politici die jarenlang deze affaires in het College toedekten en de acties van Muyters, Debie en C° toejuichten. Wonderknaapje Debie mocht en kon alles. De jongste commissaris van het land én infiltrant van extreemrechts. Het halve corps sympathiseert met het Belang. Een buurtcomité als dat van de Richardstraat, genoemd in de verdediging, werd " gebruikt " om de hetze tegen verslavingszieke daklozen op te voeren, om doodzieke prostituees in de Atheneumbuurt op te jagen, om Afrikaanse meisjes manu-militaru uit Café " Het Keteltje " in de Oudemansstraat te arresteren, om racisme te vergoelijken.
Dit alles en meer wordt al jaren aangeklaagd door organisaties als het " Daklozen Aktie Komitee " , de " vzw Ketelpatrouille " , " Basta! " en door mezelf als Antwerps Districtsraadslid. Tot op het " Schoonverdiep " , met burgemeester Janssens (sp.a) en de politietop werd in mijn aanwezigheid over deze zaken gesproken. De belangrijkste reactie was dat Janssens woedend de zaal verliet toen ik hem wees op zijn verantwoordelijkheid. Een zaak die in dit kader nog steeds niet " opgelost " is, zijn de door de politie uitgelokte rellen op de Turnhoutsebaan met Marokkaanse jongeren, waaruit de Arabisch-Europes Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah ontstond. Dit ondanks VRT-beelden die de politieprovocaties bewijzen. Wat verwacht je van een korps vol extreemrechtse elementen als Debie? In dezelfde politieke sfeer - gevaar voor een politiestaat, zoals de procureur zei - moet je ook de " huis-aan-huis-controles " zien, die een open jacht op " sans -papiers " en " de anderen " inhouden, samen met urbanisatieplannen die de stad moeten zuiveren van de armen.

Terug naar 15 maart 2007, een mooie lentedag, het Correctioneel proces tegen Debie. Ik ontmoette Debie vooral 's nachts. Bijvoorbeeld toen hij commissaris af was, en " veiligheidsspecialist " van het VB, op het De Coninckplein, waar hij een troep VB-ers op provocerende wijze in deze " gevaarlijke zwarte wijk " rondleidde. Zijn ex-collega's van de recherche moesten hem verwijderen om incidenten te voorkomen met mensen van de actiegroep " Basta! " en klanten van de Afrikaanse cafés.

De extreemrechtse mentaliteit van een Debie en C° is sterk aanwezig in het VB en wordt getolereerd, zelfs aangewakkerd door de leiding in maatpak. Ze sluit aan bij de nazistische heropleving die belichaamd wordt in " Blood and Honour " , " Voorpost " , " NSV " en andere aan de " Vlaams Militanten Orde " (VMO) en de " Waffen-SS " herinnerende voorbeelden. De Debie's moeten keihard aangepakt worden, een wet moet nazistische organisaties verbieden en het Antwerpse politiekorps heeft nog steeds nood aan een zeer grote democratische schoonmaak. De borstel erdoor!

*****

Uitspraak proces Debie , donderdag 5 april '07 .


- VB-mandatarissen en hun strafrechtelijk palmares
- Debie (VB) veroordeeld tot vier jaar cel (video)
-“In onmetelijke trouw !”- Het origineel en de copy…
- Burgemeester Janssens over proces Debie (video)
- Strafdossier proces Debie online