Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 6 april 2007

Uit de krant

"Bart Debie, voormalig politieman, is veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk wegens buitensporig politiegeweld en vervalsing van processen-verbaal. Een zeldzaam vonnis. Bij klachten over politiegeweld weegt het woord van een agent voor een rechtbank nog altijd zwaarder dan dat van een modale burger. De veroordeling kwam er alleen omdat er bewijzen en getuigenissen in overvloed zijn.

Na de gebruikelijke jeremiade over verkochte en onbekwame rechters schreef Debie op zijn webstek dat hij verder gemeenteraadslid zal blijven en ook wil opkomen voor de federale verkiezingen. Met steun van zijn kopman, Philip Dewinter. Dat heeft alvast het voordeel van de duidelijkheid. Om het met de woorden van Dewinter te formuleren: "Ik heb liever wat meer robocops à la Bart Debie dan halfzachte gendarmes." Ziedaar het wereldbeeld van Vlaams Belang: een onversneden politiestaat, waar agenten een vrijgeleide krijgen om wat ze maar willen te doen met verdachten en burgers. Slaan, folteren, daar gaan we ons toch niet druk over maken, zekerst.

Toegegeven, er hebben dergelijke regimes bestaan in de wereldgeschiedenis. Zowel in nazistische, communistische als in Zuid-Amerikaanse dictaturen werd dit soort politieoptreden als normaal ervaren. Het zijn regimes waar individuele rechten en vrijheden probleemloos werden opgeofferd op het altaar van de eigen ideologie. We hopen dan ook van harte dat Bart Debie zijn welverdiende plaats krijgt op de lijst van het VB, zodat het voor iedereen zonneklaar is waar deze partij echt voor staat. Niet om uw gedacht te zeggen, zoals ze koppig blijven volhouden, maar wel om op uw gezicht te kloppen wanneer ze ooit in een machtspositie terechtkomen. In partijjargon heet dat een "harde aanpak van de criminaliteit", die blijvend gesteund moet worden. Dat af en toe iemand gefolterd wordt, zelfs mensen die achteraf volkomen onschuldig blijken, is dan "de bluts met de buil". Alle verzachtingspogingen ten spijt kunnen de topfiguren van het VB het niet laten met de regelmaat van de klok hun ware gezicht te laten zien. En dat is een zeer goede zaak. Zodat niemand kan zeggen dat ze niet weten op wie ze stemmen en zodat alle anderen duidelijk weten waarom ze er niet op stemmen".

- Yves Desmet in De Morgen