Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 18 april 2007

Verbod neonaziverenigingen komt er voorlopig niet

De kamercommissie Justitie heeft beslist het advies van de Raad van State in te winnen over het wetsvoorstel dat racistische, negationistische en neonazistische organisaties verbiedt. Dat betekent meteen dat de wettekst het deze legislatuur niet meer haalt.

Het wetsvoorstel, dat alle meerderheidspartijen ondertekenden, was vooral het werk van Koen T'Sijen (Spirit). Hij viseert vooral neonazistische organisaties zoals Blood and Honour, maar kreeg vrij veel kritiek over de draagwijdte van de wettekst.

Nu het voorstel het in het parlement niet meer haalt, wil Spirit het dossier ter sprake brengen bij de regeringsonderhandelingen