Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 6 mei 2007

Auschwitz overlevende Regine Beer stopt met lezingen

Door Gezondheidsperikelen stopt Regine Beer met lezingen in Vlaamse scholen over haar ervaringen in de Holocaust . Ze deed intussen zo’n 1.500 keer haar verhaal over de gruwel van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Haar boek "Mijn leven als KZA 5148 " is nog steeds verkrijgbaar (17 €) .Regine Beer waarschuwde steeds voor het oprukkende rechts extremisme in Vlaanderen .
Regine Beer: "In mijn talrijke voordrachten en lezingen wees en wijs ik op de verbanden tussen het wereldbeeld van het nationaal-socialisme en de gedachten van de huidige extreemrechtse partijen en het VB. In het nationaal-socialisme werd een onderscheid gemaakt tussen de mensen: de zuiverheid van het ras werd benadrukt. De eigen volksgemeenschap werd beschouwd als hoogste ideaal. De levensruimte van het eigen volk moest gevrijwaard blijven. Al wie het niet met deze visie eens was, diende geweerd en verwijderd.
De Joden waren de zondebokken gisteren, vandaag zijn dat de gastarbeiders, allochtonen, de politieke vluchtelingen. Kortom: het discours van het VB."

Over extreem rechtse groeperingen als het VMO en Were Di zegt ze : " dit waren de afstammelingen van de mensen die haar in het contractiekamp hadden gestopt." en
"Het zijn vandaag weliswaar chique heren in maatpak, maar politiek en ideologisch komen zij daar vandaan."


- Meer aandacht voor Holocaust in onderwijs (video)
- Auschwitz overlevende Regine Beer stopt met lezingen (video)
- Regine Beer: "Het VB vertelt dezelfde onzin als diegenen die mij oppakten"
.