Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 12 mei 2007

Bob Marley -- War

"Zolang de idee dat het ene ras beter is dan het andere niet voorgoed weerlegd en verlaten is, zal er oorlog zijn. Zolang de mensenrechten niet gewaarborgd zijn voor alle mensen zonder onderscheid van ras, zal er oorlog zijn. Tot dan blijven duurzame vrede, wereldburgerschap en respect voor de internationale moraal vluchtige illusies, die wel nagestreefd, maar nooit bereikt kunnen worden". Op 11 mei was het 26 jaar geleden Bob Marley dat overleed .
.