Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 25 mei 2007

Flater van Morel doet partijprogramma wijzigen
screenshot van de VB site voor & na Morel's flater (klik op de afb. voor een vergroting )


Woensdag vond voor het TV-programma villa politica een debat plaats tussen Marie-Rose Morel en de in ongenade gevallen ex-VB'er Jurgen Verstrepen (nu LDD).
Tijdens het debat (dat morgen wordt uitgezonden) kreeg Verstrepen de vraag voorgeschoteld waarom hij uit het Vlaams belang gestapt was. Verstrepen maakte duidelijk dat hij vooral moeite had met het vreemdelingenstandpunt van zijn vroegere partij, vooral bij de passage in het VB programma waar staat "geen vreemdelingen in overheidsbetrekkingen."


Morel reageerde zoals we van haar gewoon zijn, vol nijd. Ze stelde dat het bewuste zinnetje helemaal niet in het VB-programma staat, Verstrepen zoog het allemaal uit z'n duim.

Genoeg redenen om dit eens van naderbij te controleren, op de site van het VB staat inderdaad letterlijk "geen overheidsbetrekkingen voor mensen die niet over onze nationaliteit beschikken."
Vreemd , want een korte zoektocht via Google cache leert echter dat tot net voor het bewuste debat wel degelijk het zinnetje "geen vreemdelingen in overheidsbetrekkingen" in het partijprogramma stond. De enige conclusie is dat de partij onmiddellijk na het debat het partijprogramma heeft aangepast om zo een afgang van Morel te vermijden .
Voorzitter Vanhecke gaf dit uiteindelijk ook toe , zij het met een merkwaardige uitleg : "u moet daar geen verandering van het programma in lezen. Het gaat om een precisering, met vreemdelingen bedoelen we mensen die de Belgische nationaliteit niet bezitten, met een beetje slechte wil was dit verkeerd te begrijpen en daarom de verandering. "

Hiermee wil de voorzitter evenwel niet zeggen dat het Vlaams belang vanaf nu de term "vreemdelingen" altijd definieert als mensen zonder de Belgische nationaliteit.
Volgens Vanhecke " is dit niet altijd zo."

- ‘Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein‘
- Morel , Forza Flandria en Lijst Dedecker (video)
- 'Meest sexy politicus', Ebbenhouten schoen en zelfmoordpreventie.... één pot nat.
.