Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 15 mei 2007

Geen Vlaams belang advertentie in de kranten

De Vlaamse kranten weigeren een betaalde advertentie van het Vlaams belang te publiceren
Frank Vanhecke dreigt naar de rechtbank te stappen als de kranten de advertentie weigeren , desnoods wil hij voor de rechter de publicatie afdwingen .


Vanhecke : "Het gaat er niet om een onverstandige oorlog te voeren tegen de media. De politieke advertenties vallen trouwens manifest buiten alle redactionele verantwoordelijkheid. Het gaat er wel om dat wij vanwege de media voor onze kiezers evenveel respect vragen als voor de kiezers van andere partijen".


De vereniging van Belgische Dagbladuitgevers : "Elke uitgever neemt een onafhankelijke beslissing" en "De wet voorziet overigens dat de uitgevers advertenties mogen weigeren. Krantenuitgevers zijn overigens privé-ondernemingen en worden niet verplicht, zoals de openbare omroep, om alle democratisch verkozen partijen aan het woord te laten".

Freddy Van Gaever en Bruno Valkeniers kunnen weer beginnen dromen .

UPDATE 24 mei :
De partij een verzoekschrift tot staking ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Ze wil dat de kranten worden verplicht de advertentie alsnog af te drukken, op straffe van een dwangsom van 500.000 euro.
.