Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 16 mei 2007

Mimount Bousakla stapt van sp.a over naar Lijst Dedecker


In onze columns voor De Morgen hebben we samen veel aan de kaak gesteld, maar we gaven niet op. Jij geeft nu op. Ik weet dat de partij waarvoor je kandideert het recht op vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Maar dat is virtueel, beste Mimount. Vraag eens aan je 'nieuwe' partijgenoten of iedereen het recht heeft op vrijheid van meningsuiting, of is dat enkel weggelegd voor zij die Jean-Marie heten? Wat met de rechten van anderstaligen, de Walen en elkeen die een beetje afwijkt?


Het kan toch niet dat je lid wordt van LDD enkel omdat hun standpunt inzake nieuwkomers haast gelijkloopt met jou ideeën. Wat met je verontwaardiging? Waar blijven je socialistische overtuigingen dat iedereen gelijk is en gelijke kansen moet krijgen? Ik hoop dat je niet zult merken dat op een bepaald moment jij de enige bent aan de linkerkant van de rechtse LDD. Tenzij je natuurlijk toegeeft ondertussen rechts geworden te zijn.
Vergeet niet, Mimount, dat je nog steeds couscous nodig hebt om te kunnen spreken van couscous met frieten.
Het ga je goed!

Selahattin Koçak (sp.a) , schepen in Beringen.
(de morgen)

Bousakla zegt voor honderd procent achter het LDD-programma te staan, ook achter het doorbreken van het cordon sanitaire, dat volgens haar 'de doder van de democratie' is en achter de afschaffing van de snel-Belg-wet.
.