Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 8 mei 2007

Nieuwe Belgen in Vlaanderen

In België wonen naar schatting één miljoen mensen van 'allochtone' afkomst. Velen emigreerden zelf naar hier, anderen zijn hier geboren, sommigen bezitten de Belgische nationaliteit, anderen dan weer niet. Maar allemaal proberen ze in België een leven op te bouwen .(0032)