Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 7 mei 2007

nieuwe opvangwet voor asielzoekers


Vanaf vandaag is de nieuwe opvangwet voor asielzoekers van kracht geworden. Belangrijkste veranderingen zijn het toekennen van materiële steun tijdens de hele asielprocedure en de opvang van asielzoekers in stappen.


Totnogtoe konden asielzoekers in de tweede fase van de asielprocedure een beroep doen op financiële steun van het OCMW.
De nieuwe opvangwet bepaalt nu dat de asielzoeker enkel nog recht heeft op materiële steun . De tweede fase van de asielprocedure verdwijnt trouwens wanneer de nieuwe asielprocedure in juni van kracht wordt.De procedure zal dan ook nog maximaal een jaar mogen duren.
In het vervolg moeten asielzoekers de eerste vier maanden in een open opvangcentrum verblijven. Daarna kunnen ze doorstromen naar een particuliere woning. "Bedoeling is te vermijden dat asielzoekers, zeker families met kinderen, te lang in een centrum moeten verblijven", zo stelt Fedasil. Vroeger werden de asielzoekers toegewezen aan een opvangcentrum of aan een individuele opvangstructuur, afhankelijk van de beschikbare plaats.
De nieuwe wet bepaalt ook dat iedere asielzoeker ingelicht moet worden over hun rechten en plichten. Vanaf 1 juni 2007 ontvangt de asielzoeker een informatiebrochure in een van de tien beschikbare talen. (gva)

- Infrastructuur 127 bis ondermaats