Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 1 mei 2007

"Vlaams Belang is pest voor Vlaanderen"

"Vroeger werd de PVV de Pest Voor Vlaanderen genoemd. Als er vandaag een pest voor Vlaanderen is, dan is dat toch wel het Vlaams Belang",
zo zegt staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) in zijn 1 mei-toespraak in Ronse.


Ook de werkgevers kregen van de sp.a-politicus een veeg uit de pan. "We moeten echt werk maken van integratie en we moeten goed naar mekaar luisteren", klonk het. Het was vooral in dit verband dat Tuybens verwees naar het Vlaams Belang.

Werk vormt de komende jaren een absolute prioriteit, aldus Tuybens. Zo moet de jeugdwerkloosheid aangepakt worden en moet er meer aandacht gaan naar gelijke kansen. "Het is niet meer van deze tijd dat mensen op basis van hun geslachtsdelen meer of minder verdienen", klonk het. Ook discriminatie op basis van afkomst moet aangepakt worden.

Maar een dialoog mag ook weer niet eindeloos duren. Er moeten ook knopen doorgehakt worden, zoals in het dossier van de lonen van topmanagers. "We kunnen niet blijven onderhandelen met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) over de lonen van topmanagers die veel te hoog liggen. Hoe meer mensen ze buitengooien, hoe hoger de aandelenkoers gaat en hoe meer de topmanagers verdienen. We hebben nu anderhalf jaar geluisterd naar het VBO. Als dat niet tot resultaat leidt, moeten we tussenkomen", aldus Tuybens.
"Als sp.a vinden we dat we in de wet inschrijven hoe we die toplonen naar beneden kunnen brengen", aldus Tuybens. Donderdag ontvouwt de sp.a de concrete plannen rond de aanpak van de toplonen. (hln)