Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 16 mei 2007

Vlaams belang valt over hostie


Het Vlaams Belang stuurde gisteren een mail rond met als onderwerp 'Affiche spot met katholiek geloof'. De mail, die ook in de mailbox van AMUZ (het Augustinus Muziekcentrum, ondergebracht in de ontwijde kerk in de Antwerpse Kammenstraat) terechtkwam, bevat een link naar de website van VB-er Tanguy Veys. "De affiches beelden mensen uit die ter communie gaan", staat daar te lezen. "Het uitreiken van de communie gebruiken als beeld voor een commerciële campagne, in dit geval de promotie van concerten, is niet alleen kwetsend, maar vooral grotesk en - erger - godslasterlijk". Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit en tevens voorzitter van de Vlaams Belangfractie in de Antwerpse OCMW-raad, stuurde hierover een protestbrief aan de 'katholieke' schepen voor cultuur Philip Heylen (CD&V), tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Amuz."
(gva)