Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 10 juni 2007

André Wynen overleden

Dokter André Wynen (83), stichter en voormalig voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en emeritus secretaris-generaal van de ‘World Medical Association’, is vandaag overleden. Hij bezweek aan de verwondingen die hij begin vorige week had opgelopen bij een zwaar verkeersongeval. Dat meldt een van zijn medewerksters.
In 1944 werd hij als student en verzetsstrijder opgepakt door de Duitsers en gedeporteerd naar de concentratiekampen van Breendonk en Buchenwald .

Na zijn vrijlating, zette hij zijn studies geneeskunde verder en werd chirurg.
Met pensioen trad hij in september 2004 toe tot de "Groupe Memoire" van Breendonk, die als doel heeft te strijden tegen neo-nazisme en extreem-rechts en jongeren te informeren over wat er tijdens de oorlog gebeurd is.

André Wynen heeft zich altijd zorgen gemaakt over de opgang van extreem-rechts. Hij hoopte dat extreem-rechtse partijen verboden zouden worden.

André Wynen, Voorzitter Groupe Mémoire te Breendonk.
Declaratie Breendonk. 2007

Wij de overlevenden van de kampen, die het geluk hadden levend terug te keren en die nog daar zijn om te getuigen, hebben het recht te spreken in naam van hen die niet zijn weergekeerd en die hun leven gaven om ons Vaderland haar vrijheden en haar democratische waarden terug te geven.

Samen met hen, doen we een plechtige oproep aan al onze burgers, opdat deze enorme offers heden niet zouden te pas komen aan de parlementsleden met hun te beledigen door hun speeches te beëindigen met de wens van België te zien barsten, en met de eed van trouwheid aan onze instellingen te beëindigen met de naziegroet : het is ten zeerste onburgerlijk dat deze onwaardige parlementairs nog worden geduld in het Paleis der Naties, wegens hun parlementaire onschendbaarheid, en niet worden weggejaagd als criminele medeplichtigen van hen die gemoord hebben voor onze ogen.

In naam van hen die we vertegenwoordigen, eisen we dat sancties in de wet worden ingeschreven die leiden tot de onverkiesbaarheid van deze partijen en hun medeplichtige kandidaten veroordeeld voor het niet respecteren van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, opgenomen in ons Belgisch Recht sinds 1953, en dat aan deze onwaardige parlementleden het betreden van het parlement voor immer wordt ontzegd.

We verwachten dat alle democraten van ons land ons zullen steunen in denkelijk onze laatste weerstandsdaad, die tot doel heeft ons te ontdoen van al deze vrijheidsverkrachters die onze democratie ondermijnen en onteren en alles in het werk stellen om haar te vernietigingen.

André Wynen