Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 21 juni 2007

Borgerhoutse 'catkiller' ?

Volgens de zelfverklaarde kattenliefhebber Bart Debie is er in de buurt van de Borgerhoutse Florastraat een "catkiller" aan het werk, de dader zou al 30 katten omgebracht hebben .
Niet zo verwonderlijk voor Debie , want "in Borgerhout woont volk van allerlei pluimage" schrijft de veroordeelde ex-flik op zijn haatlog .
Woensdag stelde hij hierover in de gemeenteraad een vraag aan de schepen voor dierenwelzijn Luc Bungeneers, doch bij de politie bleek geen enkele klacht binnengekomen te zijn .
Debie voelt zich nu min of meer bij de neus genomen en vraagt dat de betrokkenen alsnog klacht neerleggen bij de wijkagent.

.