Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 20 juni 2007

Centrum twintig keer naar rechter voor racisme in 2006

Vorig jaar engageerde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ( CGKR ) zich in twintig gerechtelijke procedures op basis van racisme, antisemitisme of negationisme. Dat zijn er een pak meer dan in 2005 (12), 2004 (12) en 2003 (14). In 2006 behandelde het CGKR ook tien gerechtelijke dossiers omtrent mensenhandel en vijf met niet-raciale achtergrond.Van de 650 meldingen van racisme of raciale discriminatie die het CGKR in 2006 ontving, ging er 17 pct over de arbeidsmarkt. In 2005 was dat nog 15 procent. De meldingen van racisme of raciale discriminatie vormen bijna 40 pct van het totaal aantal meldingen van discriminatie, racisme en haatmisdrijven (1.649 klachten in 2006).
Na meldingen van racisme, staan de meldingen van discriminatie omwille van een handicap op de tweede plaats met 12 procent van het totaal aantal klachten, wat neerkomt op 192 dossiers.
(Nieuwsblad)