Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 14 juni 2007

Euro-Lock gooit het roer om


De beveiligingsfirma Euro-Lock uit Drongen heeft zich verontschuldigd bij Murat Caliskan (foto ) , de 34-jarige Turkse sollicitant die werd afgewimpeld met een racistische mail. Het bedrijf werd daarvoor eind maart veroordeeld wegens discriminatie.( lees hier en hier )
In een minnelijke schikking is overeengekomen dat Caliskan een vergoeding krijgt van 5.000euro die hij op zijn beurt wil schenken aan een goed doel. Euro-Lock verbindt zich er tevens toe te stappen in een diversiteitsplan.


'Al meer dan tweeduizend Vlaams bedrijven hebben zo'n plan', zegt Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding . 'Het wordt op maat van het bedrijf gemaakt. Vaak houdt dat in dat alle medewerkers inclusief de directie een vormingscursus over diversiteit op de werkvloer krijgen. Soms wordt een streefcijfer vooropgesteld voor de aanwerving van bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen.'
De Witte: 'We hebben sluitende waarborgen afgesloten met Euro-Lock. Als het bedrijf zich niet houdt aan de afspraken, zal het hen verschrikkelijk veel geld kosten'.
De eerste zichtbare maatregel is de ethische code die Euro-Lock op haar website heeft geplaatst. Daarin staat dat 'tijdens de wervings- en selectieprocedure alle sollicitanten op gelijke voet worden behandeld'.
(Nieuwsblad)